Annons

”Vi lämnar definitivt inga döda bottnar efter oss”

Replik i debatt om svenskt fiske. Tidigare inlägg 14 maj.
Miljöpartisterna Isabella Lövin och Emma Nohrén skriver den 14 maj om att ”Stoppa överfisket och rädda havens liv” . De går båda till val på att vilja stoppa överfisket och rädda havens liv. Det är en viktig fråga som de flesta skriver under på, inte minst vi inom det svenska yrkesfisket.
Debatt • Publicerad 27 maj 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi i Sveriges Fiskares Producentorganisation är måna om att fiskebestånden ska vara rika och långsiktigt hållbara.”
”Vi i Sveriges Fiskares Producentorganisation är måna om att fiskebestånden ska vara rika och långsiktigt hållbara.”Foto: Scanfoto

Skribenterna upplyser om att Östersjön hotas av en ekosystemkollaps. Detta är ett stort problem och måste åtgärdas – det är vi helt eniga om. Frågan man kan ställa sig är varför tidigare klimat-och miljöministrar inte gjort mer.

Artikelförfattarna har också i den valkampanj som de driver inför EP-valet, fått en hel del fakta vad gäller fiske om bakfoten. För det första så är det, enligt den samlande vetenskapen, främst ett miljöproblem som hotar ekosystemet i Östersjön, inte fisket.

Annons

Därtill ställer vi oss frågande till skribenternas påstående om att EU:s vatten till 90 procent är överfiskade. Vänder man sig till vetenskapen så är det 23 procent som är överfiskade, vilket vi inom svenskt yrkesfiske tycker är illa nog och som med rätt politiska beslut ska kunna lösas.

Samtidigt finns det glädjande besked som skribenterna bortser från att lyfta. Enligt EU:s lägesrapport för 2024 har fiskeridödligheten minskat och biomassan i fiskbeståndet i Nordostatlanten ökat med hela 39 procent sedan 2003. Det är en mycket positiv utveckling! Men inom politiken verkar det vara lättare att svartmåla än att nyansera.

Det finns tyvärr också seglivade myter vad gäller bottentrålning och hur den påverkar havsbotten. Skribenterna tycks dra all bottentrålning över en kam och menar att bottentrålning har förvandlat bottnar som tidigare sjöd av liv till öknar av lera. Det är ett påstående som inte har vetenskaplig grund och är helt felaktigt.

Ett tydligt bevis för detta är att områden som bottentrålats i mer än 100 år fortsätter att ge goda fångster av fisk. Det finns dessutom en bred skala av metoder att tråla på, och det svenska fisket använder den absolut mest skonsamma. Vi lämnar definitivt inga döda bottnar efter oss.

Vi i Sveriges Fiskares Producentorganisation är måna om att fiskebestånden ska vara rika och långsiktigt hållbara. Det är viktigt för oss själva och för kommande generationer. Vi välkomnar en debatt om yrkesfisket, men det är viktigt att vi håller den saklig och att den fakta som redovisas är uppdaterad. Det är därför beklagligt att Lövin och Nohrén vill ta sig till Bryssel genom att på falska grunder svartmåla svenskt fiske.

Peter Ronelöv Olsson – Sveriges Fiskares Producentorganisation

Annons
Annons
Annons
Annons