Annons

”Vi klarar oss inte en dag utan fungerande transporter”

Infrastruktur
Det börjar bli en gammal sanning att vägarna i Sverige är dåliga. Men det är inte mindre sant för det. På vissa håll är faktiskt situationen akut.
Debatt • Publicerad måndag 06:00
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”När befolkningen växer behöver det byggas nya bostäder. På samma sätt ökar behovet av transporter när vi blir fler.”
”När befolkningen växer behöver det byggas nya bostäder. På samma sätt ökar behovet av transporter när vi blir fler.”Foto: Mikael Persson

Klimatförändringar, rasrisk och extremare väder gör att vägarna måste rustas för en framtid full av överraskningar. Under det senaste året har vi på grund av enskilda händelser påmints om vilken viktig funktion vägar och infrastruktur fyller.

I en osäker omvärld har Sverige tagit steget in i Nato, vilket ställer ytterligare krav på att infrastrukturen måste fungera. Många strategiska vägsträckor måste förstärkas. För vi klarar oss inte en dag utan fungerande transporter.

Annons

När befolkningen växer behöver det byggas nya bostäder. På samma sätt ökar behovet av transporter när vi blir fler. Alla trafikslag behövs då för att fylla människors behov av mobilitet. Därför är det mycket välkommet att Trafikverket nu utgår ifrån realistiska prognoser när framtidens infrastruktur ska planeras.

I myndighetens planeringsunderlag, som nyligen varit ute på remiss, konstaterar man att personbilar även i framtiden beräknas stå för cirka 75 procent av alla sammanlagda resta sträckor för privatpersoner. Vi kommer att åka alltmer bil i framtiden.

Trafikverket tror på en ökning med cirka 26 procent totalt under perioden 2019–2045. Ökningen beror framför allt på ökande befolkning, samt på minskade körkostnader och ekonomisk tillväxt. Mängden hållbara alternativ ökar samtidigt och utsläppen från vägtrafiken sjunker.

Mot bakgrund av detta måste en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen ske över tid. Det krävs ett robust vägnät anpassat för tyngre transporter av typen BK4 exempelvis. Men det mest akuta behovet är underhåll av det som redan finns. Det är klokt att Trafikverket signalerar att man tydligt prioriterar just detta. Det är lönsammast att ta tillvara det som byggts, då kan akutunderhåll undvikas vilket är ett dyrt sätt att hålla efter vägarna på.

Den nya inriktningen är helt klart på rätt väg, men det kommer knappast att räcka för att täcka alla behov som finns. Ytterst måste mer pengar läggas på vägarna, vilket är rimligt med tanke på hur viktig transportsektorn är för att samhället ska fungera – nu och i framtiden.

Tommy Letzén, VD, Motorbranschens Riksförbund, MRF

Annons
Annons
Annons
Annons