Annons

”Vi har förmåga att ta ansvar för skolan”

Allianspolitikernas viktigaste argument i debattartikeln den 2 december tycks vara föräldrarnas rätt att välja skola.
Debatt • Publicerad 11 december 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alexander Olivera/TT

Fristående ideella skolor som exempelvis Montessori och Waldorf deklarerar öppet vilken pedagogik de arbetar med och de ger föräldrar ett underlag för att kunna välja skola utifrån pedagogik. Men hur ska föräldrar och barn välja sin skola bland övriga skolor? Vad är det som föräldrarna skall välja fristående skola utifrån?

Höga betyg på skolan?

Annons

Forskare har visat att fristående skolor är mera benägna att ge så kallade glädjebetyg, det vill säga att betygen inte motsvaras av kunskaper i samma utsträckning som i kommunala skolor. Detta gäller särskilt i ämnen som inte har nationella prov.

Behöriga lärare?

Ett vedertaget mått på en bra skola är andelen behöriga lärare. Fristående skolor har lägre lärarbehörighet än kommunala skolor. Det finns marknadsskolor med så låg behörighet som 25 procent.

Förebyggande skolhälsovård?

Marknadsskolor köper ofta in sina tjänster för elevvård vid behov. Det blir billigare men med sämre kontinuitet i den förebyggande hälsovården. Kommunala skolor har anställda skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykolog.

Välutrustade specialsalar och bibliotek?

Nej, knappast. Om skolbolagen årligen ska ta ut 5–15 procent i vinst från elevernas skolpeng satsar man inte på personal och lokaler som inte har direkt anknytning till elevernas klassrum.

Hur stort vinstuttaget är från skolverksamheten?

Nej, det ingår inte marknadsföringen. I reklamsammanhang framhålls till exempel undervisning på engelska i flera ämnen som en kvalitetshöjning trots att forskning visar att eleverna förlorar svenska ämnesord och bara i liten omfattning blir bättre på engelska.

Ansvar för elevernas utbildning?

Annons

Nej, om en marknadsskola går i konkurs eller läggs ner av andra skäl har den kommunala skolan ansvaret för att eleverna får den utbildning de har rätt till. Detta har hänt och händer då och då, ofta med kort varsel.

Det moderata kommunalrådet i Lomma, Robert Wenglén har en poäng i ”om man som politiker inte tror på sin förmåga att ansvara för skolan ska man lägga ut verksamheten på friskolor. Men om man har en tanke kring hur man skapar likvärdiga skolor med hög kvalitet ska man hålla i ansvaret”. (Aftonbladet 2021-10-14).

Vi i Vänsterpartiet har dömt ut systemet med marknadsskolor från början. Socialdemokraterna satte bestämt ner foten under senaste kongressen, skolforskare och lärarfacken har länge varnat för konsekvenserna av marknadsskolor. I alla opinionsundersökningar är en majoritet av befolkningen mot marknadsskolor.

Vi i Vänsterpartiet vet hur man ökar kvalitet och likvärdighet och vi har också förmåga att ta ansvar för skolan.

Bitte Gudmundsson (V), 2.v.ordf utbildningsnämnden i Kalmar kommun

Viktor Sjögren (V), ersättare utbildningsnämnden i Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons