Annons

"Vi är alltid beredda att ta ansvar för kommunens bästa”

Kommunpolitik i Mörbylånga
Svåra tider kräver svåra beslut. För kommunens bästa har Mörbylångaalliansen (M, KD och L) beslutat att ingå en överenskommelse med den politiska majoriteten (S, C och V) om budgetramar för 2024.
Debatt • Publicerad 1 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi inser att det krävs politisk samsyn för att de nödvändiga förändringarna ska kunna drivas igenom.”
"Vi inser att det krävs politisk samsyn för att de nödvändiga förändringarna ska kunna drivas igenom.”Foto: Pia Olofsson

Budgetramarna är de ekonomiska planeringsförutsättningarna för de politiska nämnderna och den kommunala förvaltningen. Det är inte detsamma som den slutliga budgeten. Den beslutas om först i höst och kommer troligen att innebära olika politiska prioriteringar men med en gemensam nämnare: budgetramarna, som sätter gränserna för kommunens ekonomi.

Bakgrunden till överenskommelsen är förstås det svåra läge Sverige befinner sig i. Finansminister Elisabeth Svantesson kallar det ”ekonomisk vinter”. Vi har haft det väldigt bra under många år men nu är utsikterna betydligt sämre. I skrivande stund pekar prognoserna på att kommunen kommer att göra underskott innevarande år. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver att ekonomiska läget blir än tuffare under 2024.

Annons

För att inte Mörbylånga kommun ska hamna i ekonomiskt trångmål krävs därför kraftfulla åtgärder, enighet och ansvarstagande. Vi i Mörbylångaalliansen är alltid beredda att ta ansvar för kommunen. Vi är redo att samverka med alla partier i frågor där vi tycker ungefär lika – och så är det i det här fallet.

Överenskommelsen med majoriteten innehåller i stora stycken borgerlig politik och politik som Mörbylångaalliansen har drivit under många år – bland annat effektiviseringar och omstruktureringar av verksamheten; vakansprövningar av nya tjänster; fokus på nya arbetssätt och digitalisering; involvering av medarbetarna i arbetet med innovation och effektiviseringar; att nya reformer ska finansieras krona för krona; att kostnader ska sänkas genom strategiskt inköps- och upphandlingsarbete; förstärkning av kommunens förebyggande sociala arbete; att frigöra kapital till investeringar genom att realisera bostadsbolagets övervärden; att effektivisera nyttjandet av verksamhetslokaler; att investeringar ses över avseende prioriteringar, finansiering och vad som är möjligt att andra aktörer utför.

Vi i Mörbylångaalliansen har länge påpekat att kommunen har betydligt högre nettokostnader än genomsnittet och därtill att nettokostnaderna ökar snabbare. Nu är vi politiskt överens om att våra verksamheter ska kunna ha samma kvalitet utan högre kostnader än jämförbara kommuner. Verksamheternas kostnader ska mätas och jämföras med andra kommuner. Mörbylånga kommuns strävan ska vara att skapa så stora värden som möjligt till så låga kostnader som möjligt.

Resultatet av den breda överenskommelsen är bland annat att vi budgeterar för ett resultat på 2,5 procent för 2024, trots de bistra tiderna. Det är nödvändigt för att vi långsiktigt ska klara vår ekonomi, skapa överskott inför framtiden och klara våra investeringar i vård, skola, omsorg samt i vatten och avlopp.

Vi inser att det krävs politisk samsyn för att de nödvändiga förändringarna ska kunna drivas igenom. Alternativet skulle innebära stora risker för ett långsiktigt sämre resultat för kommunens skattebetalare.

Men till syvende och sist är det majoriteten som ska leverera – inte oppositionen. Vi ska bidra konstruktivt till att budgetramarna kan hållas men vår uppgift är fortsatt att nagelfara majoritetens arbete med att så faktiskt sker, för att i höst – när den slutliga budgeten ska läggas – utvärdera om vi är nöjda med resultatet.

Ulrik Brandén (M), gruppledare och oppositionsråd

Nathalia Johansson (KD), gruppledare

May-Britt Landin (L), gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons