Annons

Vem tar ansvar för de arbetslösa nu

Arbetsförmedlingen
Publicerad 10 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det som nu sker är att Arbetsförmedlingen genomgår en drastisk förändring. I en tid där omfattande förändringar görs är det viktigt att värna om att behålla den ovärderliga kompetens som behövs för att utföra ett komplext uppdrag. Den senaste tiden har vi fått reda på att 1 100 medarbetare valt att lämna myndigheten utöver det är det många som redan blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

Det är alltid så när det finns en turbulens på arbetsplatsen en risk att kompetenta och erfarna medarbetare väljer att lämna. Detta blir extra tydligt när förändringen sker inom en så kort tidsperiod och att de som ska ersätta det vill säga privata aktörer inte har upphandlats klart och finns på plats i den utsträckning för att täcka alla de behov som finns utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden. Alla som är insatta vet att det kan ta väldigt lång tid innan en sådan upphandling är klar.

Annons

Då finns det en påtaglig oro att de som står långtifrån arbetsmarknaden inte får den hjälp de behöver tills allt detta är på plats. Offentlig upphandling tar tid och är i sig en komplex process. Därtill uttrycker många kommuner en oro att de kommer saknas ekonomiska medel då budgetutrymmet att hinna med arbetsmarknadspolitiska åtgärder utöver den andra verksamheten som pågår dagligen i det operativa offentliga arbetet.

En annan viktig aspekt är att landsbygden får det stöd de behöver nu när fler kontor stänger. Detta tillsammans med att personalstyrkan minskar drastiskt blir det svårt att upprätthålla samma service som tidigare och kan på sikt leda till problem att upprätthålla en god arbetsmiljö på samtliga orter. När en såhär omfattande förändring sker anser jag att det är viktigt att alla delar är på plats och att förändringen sker successivt med en genomtänkt strategi och långsiktig hållbarhet.

Daniel Thörner, arbetsförmedlare

Annons
Annons
Annons
Annons