Annons

”Vem är oseriös och omogen”

Kommunpolitik i Nybro
Efter år av tuffa ekonomiska utmaningar, beslutades enhälligt i Nybro kommun 2023, att under 2024 inleda arbetet med en ny budgetmodell framtagen av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.
Debatt • Publicerad 27 april 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Är det så här äldreomsorgen i Nybro ska ledas? Odemokratiskt och utan att följa överenskomna och beslutade ordningar?”
”Är det så här äldreomsorgen i Nybro ska ledas? Odemokratiskt och utan att följa överenskomna och beslutade ordningar?”Foto: Jan Stenqvist

Modellen bygger på att utifrån demografi och jämförelser med likartade kommuner, förutsättningslöst, arbeta fram förutsättningar, behov, möjliga och omöjliga åtgärdsförslag samt konsekvenser och alternativ för olika ekonomiska prioriteringar.

Enligt modellens första steg skall kommunens förvaltningar, utan politikens inblandning, fritt kunna plocka fram dessa förslag på alternativa åtgärder, prioriteringar och konsekvenser. Ett viktigt steg för att politiskt ofärgat kunna vända på var sten i verksamheterna, hitta nya ingångar och friheten att tänka nytt.

Stefan Lagesson (KD), Blå Union för Nybro
Stefan Lagesson (KD), Blå Union för NybroFoto: Andreas Bendroth
”Att omsorgsnämndens ordförande Stig Roland Fagergård (S) sedan i pressen uttrycker att: ”Informationen och direktiven har varit en aning luddiga” och om att vi i Blå Union för Nybro valde att lämna mötet: ”Det är oseriöst och omoget” Dessa uttalanden säger väl kanske mer om Stig Roland Fagergård själv som borde tagit ett steg tillbaka, erkänt ett misstag och gjort rätt. Det hade hedrat honom.”
Stefan Lagesson, (KD), Blå Union för Nybro
Annons

Därefter ska alla förslag och idéer lämnas vidare till budgetberedning där politiken kommer in och gör sina prioriteringar utifrån det framtagna grundmaterialet. Budgetförslagen kommer sedan att beredas i kommunstyrelsen för att sedan fastslås av kommunfullmäktige.

Allt detta har tydligt redovisats vid flertalet tillfällen, både för politiker och förvaltningar. SKR har varit på plats, samtliga nämnder har besökts och informerats. Information har meddelats vid kommunstyrelsens sammanträden samt att en strategidag genomförts för kommunledning och förvaltningsledningar.

Trots detta väljer omsorgsnämndens presidium, med ordförande Stig Roland Fagergård (S) att för nämnden lägga fram Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiets budgetprioriteringar för beslut, vilket följaktligen totalt förstör budgetmodellens arbetsordning och mening.

Redan när handlingarna inför mötet sändes ut reagerade vi i Blå Union för Nybro vilket renderade i att vid kommunstyrelsens sammanträde lyftes frågan och där förtydligades arbetsmodellen ytterligare och där samtliga partier, kommun- och ekonomichef var helt överens.

Trots detta väljer omsorgsnämndens presidium med ordförande Stig Roland Fagergård (S) dagen efter kommunstyrelsens förtydligande, att för nämnden lägga fram Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiets budgetprioriteringar för beslut.

Vi i Blå Union för Nybro förundras över hur omsorgsnämndens ordförande och presidium (S,C,SD) väljer att fullständigt nonchalera och helt gå emot en enig kommunlednings tydliga besked.

Här valde vi ledamöter i Blå Union för Nybro att inte deltaga i beslutet, och med respekt för demokratisk ordning och med respekt för budgetmodellens arbetssätt, valde vi att lämna sammanträdet, samt meddelade att vi skulle inkomma med en protokollsanteckning med vår ståndpunkt, vilken insändes samma dag. För övrigt en protokollsanteckning som på ordförande Stig Roland Fagergårds order, senare inte fanns med i det justerade mötesprotokollet.

Att omsorgsnämndens ordförande Stig Roland Fagergård (S) sedan i pressen uttrycker att: ”Informationen och direktiven har varit en aning luddiga” och om att vi i Blå Union för Nybro valde att lämna mötet: ”Det är oseriöst och omoget” Dessa uttalanden säger väl kanske mer om Stig Roland Fagergård själv som borde tagit ett steg tillbaka, erkänt ett misstag och gjort rätt. Det hade hedrat honom. Är det så här äldreomsorgen i Nybro ska ledas? Odemokratiskt och utan att följa överenskomna och beslutade ordningar, ja då är vi oroliga.

För Blå Union för Nybro

Stefan Lagesson, (KD), Monica Ljungdahl, (M), Emma Kahnt, (KD) och Mildred Persson, (M)

Annons
Annons
Annons
Annons