Annons

"Vattenkraften som all annan verksamhet ska miljöprövas”

Replik på debattinlägg om småskalig vattenkraft, publicerat 2 april.
”Vem har sagt till er att vi ska riva ut den småskaliga vattenkraften? Era lobbyorganisationer LRF och Vattenkraftsföreningen? Samma skrämselpropaganda som vi hört under flera år.”
Debatt • Publicerad 8 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vindkraft, miljöfarlig verksamhet, din bil miljöprövas. Om din bil inte håller måttet så får du endera skrota den eller se till att den klarar miljömålen. Så gäller även för vattenkraften.”
"Vindkraft, miljöfarlig verksamhet, din bil miljöprövas. Om din bil inte håller måttet så får du endera skrota den eller se till att den klarar miljömålen. Så gäller även för vattenkraften.”Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Vattenkraften som all annan verksamhet skall miljöprövas enligt EU:s vattendirektiv för moderna miljövillkor. Vindkraft, miljöfarlig verksamhet, din bil miljöprövas. Om din bil inte håller måttet så får du endera skrota den eller se till att den klarar miljömålen. Så gäller även för vattenkraften.

Centern som kallar sig miljöparti har under flera år motsatt sig detta. Nu har ni lyckades stoppa NAP:en ( Nationella planen för omprövning av vattenkraften) tillsammans med med SD, M, L och KD. Att miljöpröva vattenkraften innebär att fisk och faunapassager ska finnas, minimitappning, ålyngelledare med mera.

Annons

Det innebär att ägaren till kraftverket får se till att detta följs. Om hen nu inte klarar av av åtgärda detta finns det frivilligt möjlighet att riva ut verksamheten eller få bidrag för utrivning. Runt om i landet har kommuner, elproducentföretag insett att den småskaliga vattenkraften är olönsam och hör till det förgågna.

Era partikamrater i Nybro kommun tycker att en uppdämd älv är ”oerhört viktig för den biologiska mångfalden”. Man tar sig för pannan. Jag förstår inte hur ni kan kalla er miljöparti!

70 procent eller 100 ton av all ål som ska passera ett vattenkraftverk hackas till småbitar och det är drygt hälften av vad yrkesfisket tar upp. Övriga havsvandrande fiskar som lax och öring simmar under våren ut till sina uppväxtplatser, just då de småskaliga verken går som mest och drabbas av samma öde.

Tänk om en bonde betedde sig så mot sina djur. Förmodligen skulle hen få sitt tillstånd indraget med omedelbar verkan.

Miljörörelser, Älvräddare med flera är djupt besvikna på ert beslut! Jag rekommenderar er att titta på ”Fiskarnas rike” i SVT och sekvensen där ålynglet som simmat tusentals mil från Sargassohavet möts av en kraftverksvägg eller där kraftverksägarna döljer renslådorna.

Med ert resonemang att det finns 32 kraftverk i Kalmar län som skulle rivas ut, innebär det att de inte håller måttet för en miljöprövning? Vore det inte bättre i så fall att verka för att de just blir godkända. Alla vinner på det, fisken, fåglarna, musslorna och inte minst den bioogiska mångfalden.

Anders Elfström, Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons