Annons

"Vårt syfte är att motverka en industriell utbyggnad av vindkraft”

Replik på debattinlägg om vindkraft i Läckeby, publicerat 28 februari.”
Vår förening uppmanade nyligen fastighetsägare i det område mellan Läckeby, Rockneby och Bäckebo, där företaget SR Energy planerar en industriell utbyggnad av vindkraft, att visa sitt intresse för en planerad grupptalan för att kräva skadestånd för förlorade fastighetsvärden”
Debatt • Publicerad 6 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vårt syfte är och förblir att motverka en industriell utbyggnad av vindkraft i Kalmar och Nybro kommuners största skogsområde”
”Vårt syfte är och förblir att motverka en industriell utbyggnad av vindkraft i Kalmar och Nybro kommuners största skogsområde”Foto: Helena Landstedt/TT

Vi hänvisade då till den nyligen utförda studien av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid KTH. Professorerna skriver i en debattartikel i SvD den 26 juni 2021 bland annat ”Vindkraftsparker med mer är 10 kraftverk minskar i genomsnitt fastighetspriser inom 0-2 kilometer från vindkraftsparken med nästan 30 procent”.

Den som läser hela studien finner också att såväl höjden som antalet vindkraftverk starkt påverkar resultatet och att prispåverkan då kan överstiga 40 procent vid vindkraftsparker med extra höga verk. I vårt område så planeras det att byggas ca 95 verk med en höjd av 270 meter. Det är uppenbart att detta kommer att starkt påverka vår omgivning och säkerligen även värdet på våra fastigheter.

Annons

Vår förening bildades som en reaktion mot dessa planer och vi har nu samlat fler än 150 medlemmar och över 1 150 namnunderskrifter från folk som känner oro inför dessa planer. Hittills har närmare 400 fastighetsägare uttryckt intresse för att gå med i vårt initiativ för en grupptalan för skadestånd.

Självklart är vår förening intresserad av en nyanserad debatt, men vårt syfte är och förblir att motverka en industriell utbyggnad av vindkraft i Kalmar och Nybro kommuners största skogsområde med unika kultur- och naturvärden. Kalmar kommun har också tagit bort detta område som ”möjligt eller lämpligt för vindkraftsutbyggnad” i förslaget till ny översiktsplan, och pekar istället ut andra mer lämpliga områden i kommunens södra del.

Bo Göransson har konsekvent motverkat vår förenings syfte genom att försöka sprida tvivel för våra argument mot den planerade utbyggnaden. Vi ser därför ingen anledning till att ytterligare bemöta hans påståenden som till stor del är tagna ur sitt sammanhang. Vi ställer oss dock frågan vem han egentligen företräder?

Bo Thoor, ordförande, och styrelsen för Föreningen mot vindkraft i Läckeby – Rockneby – Bäckebo

Annons
Annons
Annons
Annons