Annons

"Världens högsta vindkrafttorn projekteras i Nybro kommun”

Vindkraft
”Med sina resliga 190 meter är Malmös ”Turning Torso” den högsta byggnaden i hela Norden. Vad vindkraftbolaget Eolus AB nu planerar att anlägga i kommunen är en vindkraftpark med 15 stycken turbiner med en höjd på 250-300 meter, försedda med rotorblad på 170 meter.”
Debatt • Publicerad 6 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Till vår vackra bygd har det genom åren kommit tusentals turister från när och fjärran för att uppleva unik natur, kulturhistoria och den hittills skyddade stillheten.”
"Till vår vackra bygd har det genom åren kommit tusentals turister från när och fjärran för att uppleva unik natur, kulturhistoria och den hittills skyddade stillheten.”Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Vattentornet i Kalmar är 66 m, Kaknästornet 155 meter, Eiffeltornet 324 meter. Detta i närheten av kulturbygden Kråksmåla.

Kråksmåla kyrkby är av kulturellt riksintresse. Området utgörs av sockencentrum och en kyrkomiljö i tyst skogsbygd med bebyggelse utmed en historisk landsväg från 1700-tal till nutid. Sedan medeltiden har människor samlats här, först kring kapellet och senare kring kyrkan som stod färdig 1762. Alla som besökt Kråksmåla, Boa sjö, Aboda Klint, Högsbyleden vet att stillheten i detta rekreationsområde inbjuder till en sällan funnen tystnad, en miljö som erbjuder såväl reflektion som rekreation.

Annons

Som kompositör och en förespråkare av stillhet är jag helt enig med Nybro kommuns översiktsplan från 2015: ”Att långsiktigt värna om bullerfria områden är viktigt för rekreation och friluftsliv. Frågan kommer sannolikt även att bli betydelsefull för besöksnäringen då bullerfrihet riskerar att bli en bristvara i framtidens samhälle.”

”Jag ser stora möjligheter för bygdens framtid om Nybro kommun väljer att bejaka och utveckla besöksnäringen. Till vår vackra bygd har det genom åren kommit tusentals turister från när och fjärran för att uppleva unik natur, kulturhistoria och den hittills skyddade stillheten.”
Stefan Levin, kompositör i Kråksmåla.

Ljudnivån ligger enligt Eolus på 106 dB per vindturbin. Vid fördubbling av ljudkällan ökar decibeltalet med 3 dB. Med de 15 planerade vindturbinerna förstår vi vidden av ljudföroreningen i vårt extremt tysta naturlandskap. Här kommer turbinerna att dåna 24 timmar om dygnet, året om - i ca 30 år.

Forskningen kring hur vindkraftbuller påverkar oss är i sin linda och resultaten av hälsoaspekterna av att bo nära vindkraftverk är otillräckliga i det att det fortfarande saknas tillräkneliga metoder och djupgående studier över tid. De vetenskapliga bevis som finns idag konstaterar en ökad förskrivning av antidepressiva mediciner och sömnmedel för boende nära vindkraftparker, orsakade av besvärsupplevelserna från kraftverkens buller, ljus och skuggor. Innan forskningsresultaten är entydiga om hur besvärsupplevelserna påverkar oss över tid är det av största vikt att hålla oss till Miljöbalkens försiktighetsprincip, som utgår ifrån att vi ska prioritera folkhälsan.

Jag ser stora möjligheter för bygdens framtid om Nybro kommun väljer att bejaka och utveckla besöksnäringen. Till vår vackra bygd har det genom åren kommit tusentals turister från när och fjärran för att uppleva unik natur, kulturhistoria och den hittills skyddade stillheten. Om Nybro kommun menar allvar med sin översiktsplan att ”långsiktigt värna om bullerfria områden” uppmanar jag nu kommunens politiker att använda sin veto-rätt mot Eolus storskaliga industriprojekt, som med sitt oupphörliga dån och med sin visuellt abnorma representation definitivt kommer avskräcka turister från att besöka vår historiskt vackra bygd en hel generation framöver.

Uppmuntra istället lokala entreprenörer att utveckla en hållbar besöksnäring i samklang med naturen, stillheten och de historiska miljöerna. Där i ligger kommunens framtid – både avseende näring, arbetstillfällen och rekreationsmöjligheter – för många generationer framöver.

Stefan Levin, kompositör i Kråksmåla

Annons
Annons
Annons
Annons