Annons

”Varierat utbud av äldrebostäder krävs”

Äldrepolitik
”Många äldre känner i dag en frustration när man inte längre orkar bo kvar I sin bostad. Det kan vara ett eget hus där man levt under många år eller en lägenhet med många trappor.”
Debatt • Publicerad 7 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Chatrine Pålsson Ahlgren: Jag vill att alla som kan ska få välja bostad men då måste kommunpolitiker inse att det är hög tid att sätta igång att planera.\nChatrine Pålsson Ahlgren: Jag vill att alla som kan ska få välja bostad men då måste kommunpolitiker inse att det är hög tid att sätta igång att planera.Foto: Fredrik Sandberg/TT

De allra flesta vill, även när man är äldre, ha friheten att välja var och hur man vill bo. Problemet är ofta att det inte finns några reella alternativ av bostäder som är lämpliga. Då upphör ju valfriheten om man vill bor kvar I kommunen. Det måste ses som viktigt för alla att personer själva, i god tid, ska kunna få röja ut sitt hus och avyttra det som inte får plats i den nya bostaden medan orken finns.

Plan och bygglagen är kommunens ansvar medan olika stimulansmedel ges av staten.

Annons

Enligt den erfarne ekonomen Mats Klingvall kan en utbyggnad av trygghetsbostäder ge en mycket god kommunalekonomisk vinst, framförallt för att kostnaderna för vård- och omsorgsboendet reduceras. I princip reduceras kostnaderna för vård- och omsorgsboende och hemtjänst med 100-200 000 kronor för varje trygghetsbostad som byggs. Skälet är att när fler bor i boenden som trygghetsbostäder så förskjuts tidpunkten för när mer vård-och omsorgskrävande boendeformer är nödvändiga.

Kommunens ansvariga inom äldreomsorg och ansvariga inom byggsektorn behöver kommunicera och planera detta tillsammans! Under senare tid har behovet av särskilda boende i nästan alla kommuner i Sverige ökat stadigt. Personer som fått en plats beviljad har fått vänta olagligt länge så också i Kalmar län. Vårdplatser har reducerats på sjukhusen vilket bland annat gjort att många personer snabbare måste tas om hand av kommunens vård och omsorg.

Jag vill att alla som kan ska få välja bostad men då måste kommunpolitiker inse att det är hög tid att sätta igång att planera och samverka bättre mellan olika ansvarsområden för ett varierat utbud av äldrebostäder så det finns något som passar alla behov. Det handlar om trygghet respekt och värdighet!

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons