Annons

”Vargstammen måste minskas”

EU-valet
Under det senaste året har vi i vår del av Sverige haft flera vargincidenter, där ensamma vargar eller vargpar skadat och dödat tamboskap, främst får men även annan tamboskap.
Debatt • Publicerad 4 juni 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi i Sverige nu måste inse att vargstammen måste minskas.”
”Vi i Sverige nu måste inse att vargstammen måste minskas.”Foto: Junge, Heiko

Betande djur är otroligt viktiga för det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Tyvärr har antalet betande djur minskat över tid och en ökande vargstam riskerar att antalet betande djur minskar än mer. Många tamboskapsägare har under flera år bedrivit avel för att få en livskraftig och välfungerande uppfödning.

Betande djur bidrar med att mark hålls öppen och att den biologiska mångfalden stärks. Ett vargangrepp i ett hägn kan på en natt förstöra många års arbete och leda till att en verksamhet upphör. Dessutom skapar medvetenheten om att varg strövar omkring och lystet letar byten stor oro hos de som bedriver en verksamhet.

Patrik Davidsson (C), Kandidat till EU-parlamentet.
Patrik Davidsson (C), Kandidat till EU-parlamentet.Foto: Annika Niquet
”Vi anser att de skador som vargen idag orsakar för djurägare i vårt land har passerat smärtgränsen för länge sedan. Den utsatthet som många har i sin verksamhet är inte rimlig särskilt som det ekonomiska skyddet är dåligt. Dessutom har vi beredskapsmål om att öka vår livsmedelsproduktion. Detta kommer inte vara förenligt med en stor eller ökande vargstam.”
Patrik Davidsson (C), Kandidat till EU-parlamentet.
Annons

I Sverige finns det cirka 450 vargar enligt Naturvårdsverket (totalt cirka 510 på den Skandinaviska halvön). Riksdagen har beslutat om att det ska finnas mellan 170-270 vargar i Sverige.

Varför skjuts det då inte fler vargar i Sverige varje år? Svaret kan sannolikt beskrivas med att myndigheterna nonchalerar Riksdagens beslut (det i sig är allvarligt, men får diskuteras vid ett annat tillfälle). Centerpartiets hållning är att antalet vargar i Sverige ska vara i den nedre delen av riksdagens intervall (det vill säga runt 170 vargar i Sverige, mot dagen cirka 450).

Den varg som finns i Skandinavien är samma ras av varg (euroasiatiska) som finns i större delen av Europa och Asien. Den totala populationen av denna ras uppskattas till 100 000-200 000 stycken i världen. En stor skillnad inom rasen är att den ”Skandinaviska vargen” är kraftigt inavlad.

Slutsatsen är att vargen inte är så utrotningshotad som påstås, men den minimala del av populationen som finns på den Skandinaviska halvön är kraftigt inavlad. Enda chansen att minska inaveln i Skandinavien är att på kort sikt importera vargar öster ifrån och på lång sikt låta den skandinaviska populationen öka än mer.

Vi anser att de skador som vargen idag orsakar för djurägare i vårt land har passerat smärtgränsen för länge sedan. Den utsatthet som många har i sin verksamhet är inte rimlig särskilt som det ekonomiska skyddet är dåligt. Dessutom har vi beredskapsmål om att öka vår livsmedelsproduktion. Detta kommer inte vara förenligt med en stor eller ökande vargstam.

Centerpartiet anser att jaktfrågor generellt ska beslutas på nationell nivå snarare än på EU-nivå. När beslut som påverkar jakt ändå fattas på EU-nivå, direkt eller indirekt, måste regionala och lokala skillnader beaktas. EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv är ett exempel på regelverk som idag har en orimlig påverkan på svensk jakt och som därför behöver ses över och uppdateras.

Dessutom driver Centerpartiet på i EU för att ändra vargens skyddsstatus så att beslut om jakt och skyddsjakt ska bli enklare. Vi i Sverige nu måste inse att vargstammen måste minskas och att i vår del av landet finns inte utrymme för fler revir, det behöver i stället bli färre. Låt inte vargfrågan förstöra möjligheterna till betande djur i våra hagar.

Patrik Davidsson (C), Kandidat till EU-parlamentet

Malin Svedlund (C), Kandidat till EU-parlamentet

Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun

Annons
Annons
Annons
Annons