Annons

"Varför nämner energiföretagen inte vattenkraften”

Replik på debattinlägg om elförsörjning, publicerat 30 oktober.
”I en debattartikel i Barometern, 30 oktober, tar företrädare för en rad lokala och regionala energiföretag upp problemen med elförsörjningen i södra ”
Debatt • Publicerad 3 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Varför nämner energiföretagen inte vattenkraften? Är det tanklöshet/okunnighet -– eller är det ett försök att vara politiskt korrekt?”
"Varför nämner energiföretagen inte vattenkraften? Är det tanklöshet/okunnighet -– eller är det ett försök att vara politiskt korrekt?”Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Grundproblemet är den begränsade produktions- och överföringskapaciteten. Bland de lösningar man pekar på fattas en viktig pusselbit: vattenkraften i södra Sverige. Även om den mestadels är småskalig bidrar den ändå med 17 procent av tillgänglig effekt vid förbrukningstoppar i SE4.

Den medverkar till nätstabiliteten och har en potentiell reglerförmåga, som blir allt viktigare i takt med att allt mer sol- och vindkraft ansluts. I krislägen – till exempel vid en storm – kan den försörja vitala samhällsfunktioner med el.

Annons

Trots dessa obestridliga fördelar driver Havs- och vattenmyndigheten, de fem regionala vattenmyndigheterna och många länsstyrelser i strid med politiska beslut en linje som syftar till att riva ut så många dammar och kraftverk som möjligt i samband med de kommande 20 årens omprövningar av vattenkraftens miljötillstånd. Att få stopp på detta är första striden, att få bygga ut befintliga kraftverk för att ta mer av de stora flödena är nästa steg. Detta samtidigt som miljöförbättrande åtgärder genomförs.

Varför nämner energiföretagen inte vattenkraften? Är det tanklöshet/okunnighet -– eller är det ett försök att vara politiskt korrekt? Om det är det sistnämnda har de oftast kommunala ägarna all anledning att styra upp företagsledningarna. Kommunerna har ändå många andra verksamheter som skulle drabbas hårt av utrivningarna, för att inte tala om hur det skulle slå mot alla människor som skulle få sina sjöar och åar dränerade.

Magnus Edvinsson, ordförande Alsteråns Kraftverksförening ek. för.

Gunder Holm, sekreterare Smålands Vattenkraftförening

Thomas Sandberg, ordförande Svensk Vattenkraftförening

Annons
Annons
Annons
Annons