Annons

"Var i Kalmar vill (M) bygga kärnkraftsreaktorer?”

Kommunpolitik i Kalmar
”Moderaterna har nu gett besked att man kan tänka sig bygga nya kärnkraftsreaktorer, inte bara på de platser där det finns reaktorer idag, utan i hela Sverige.”
Debatt • Publicerad 8 juni 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vilka områden i Kalmar kommun anser Moderaterna lämpliga att, vid ett maktskifte i kommun, utreda etablerandet av nya kärnkraftsreaktorer?”
"Vilka områden i Kalmar kommun anser Moderaterna lämpliga att, vid ett maktskifte i kommun, utreda etablerandet av nya kärnkraftsreaktorer?”Foto: Roger Carlsson

Man har en hel Sverigekarta där man säger sig kunna bygga kärnkraft. Totalt talar man om minst tio nya reaktorer och man ställer hela 400 statliga miljarder till förfogande i form av kreditgarantier.

När Hanne Lindqvist (M), som är en av oppositionens två kandidater som ordförande i kommunstyrelsen i Kalmar, delar denna information i sociala medier måste vi reagera. Men framför allt dra slutsatsen att hon och hennes parti kan tänka sig byggande av kärnkraft i Kalmar kommun. Varje miljödebatt och krävande av svar hur klimatfrågan ska angripas besvaras med tydligt svar- vi ska bygga mer kärnkraft.

Anna Thore (s) ordförande vatten och miljönämnden.
Anna Thore (s) ordförande vatten och miljönämnden.Foto: Johanna Eriksson
”Det är viktigt att kommunens väljare redan innan valet får veta en framtida kommunlednings inställning så att de inte på andra sidan valdagen tvingas konstatera att det hux flux kan komma att bli kärnkraftsreaktorer i deras närhet.”
Anna Thore (s) ordförande vatten och miljönämnden
Annons

Frågan blir då vart i Kalmar vill man ha den? Eftersom kommunfullmäktige vid årsskiftet ska behandla en ny översiktsplan där mark för lämpliga ändamål, exempelvis el- och energiproduktion, pekas ut kräver vi besked: Vilka områden i Kalmar kommun anser Moderaterna lämpliga att, vid ett maktskifte i kommun, utreda etablerandet av nya kärnkraftsreaktorer? När är tanken att projekteringen ska börja?

Det är viktigt att kommunens väljare redan innan valet får veta en framtida kommunlednings inställning så att de inte på andra sidan valdagen tvingas konstatera att det hux flux kan komma att bli kärnkraftsreaktorer i deras närhet.

För vår del ger vi besked. Den bästa kilowatten är den som inte används. Vi ska först och främst fortsätta energieffektivisera. Där fossilenergi behöver bytas till förnybar har vi sett till att i den översiktsplan som vi tänker ställa oss bakom efter valet kommer det tydligt uttalas att vi siktar på att långsiktigt bli självförsörjande på grön el genom både vindkraft och solenergi, men också att kommunen ska motsätta sig uppförandet av kärnkraftsreaktorer i Kalmar.

Eftersom Moderaterna uppenbarligen inte delar denna uppfattning vore det klädsamt med ett snart och tydligt besked från deras sida.

Anna Thore (S) ordförande vatten och miljönämnden

Jens Körge (V) politisk sekreterare

Erik Ciardi, (C) kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons