Annons

”Vänsterpartiets kritik saknar trovärdighet”

Slutreplik i debatt om Kalmar Öland airports framtid, tidigare inlägg 23 och 27 januari.
”Vänsterpartiet är inte trovärdiga när Linda Fleetwood med flera kritiserar förslaget att Region Kalmar län ska bli hälftenägare i Kalmar Öland Airport AB.”
Debatt • Publicerad 3 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet är inte trovärdigt när de kritiserar regionens planerade köp av halva Kalmar Öland airport hävdar dagens debattörer.
Vänsterpartiet är inte trovärdigt när de kritiserar regionens planerade köp av halva Kalmar Öland airport hävdar dagens debattörer.Foto: Paul Madej

Tidigare har partiet stött det årligen utbetalda kapitalinvesteringsstödet på 3,5 miljoner kronor till flygplatsen. Skillnaden mot nu är att regionen också ges styrelserepresentation. Bland annat får regionen möjlighet att påverka flygplatsens miljöarbete och koppla samman detta med regionens mål om att bli en fossilbränsleneutral region.

Vänsterpartiet riktar kritik mot att beslutet tas för snabbt. Den här ärendeberedningen skiljer sig inte från andra. Förslaget presenterades den 17 november. Det är nästan 80 dagar som partierna och medborgarna har haft möjlighet att ge sina synpunkter. Inte minst här på debattsidan har olika argument kunnat föras fram.

Annons

Regionen har länge arbetat med klimatomställning och att minska klimatutsläpp. Köpet ändrar inte den ambitionen. Flygplatsen finns redan idag och grundtanken är framför allt att säkerställa existerande flyglinjer till Bromma och Arlanda. När det gäller en eventuell ny flyglinje till Frankfurt så finns det inget som är klart för ett ställningstagande i styrelsen. En sådan process tar lång tid.

Flygplatsen är vidare inte vilken regional flygplats som helst. I och med Kalmar läns svåra geografi och bristfälliga kommunikationer så är flygplatsen utpekad av EU-kommissionen som särskilt samhällsviktig. Kalmar Öland Airport är den enda svenska flygplatsen söder om Sundsvall som har fått en sådan status. Att flygplatsen får ett stabilare ägarskap är viktigt för näringsliv, myndigheter och för att garantera säkra ambulanstransporter och brandflyg.

Sedan vill vi återigen tydliggöra att affären helt och hållet finansieras av regionens egna sparkapital. Inte en krona kommer att tas från sjukvården. Den nyligen genomförda skattehöjningen på 49 öre kommer oavkortat gå till att säkerställa en god kvalitet i sjukvården.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Christer Jonsson (C), regionråd

Pierre Edström (L), regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons