Annons

"Vänd på stenen Morgan Johansson”

Rikspolitik
”Äntligen tillsatte regeringen den utredning om narkotikapolitiken som majoriteten i Socialutskottet tvingade fram 2020. Anledningen var det enorma antalet narkotikarelaterade dödsfall. ”
Debatt • Publicerad 2 maj 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Folkhälsomyndigheten skriver att droganvändningen i befolkningen mellan 17 och 84 år har ökat och att skadorna av narkotikabrott fortsatt är stora.”
"Folkhälsomyndigheten skriver att droganvändningen i befolkningen mellan 17 och 84 år har ökat och att skadorna av narkotikabrott fortsatt är stora.”Foto: Claudio Bresciani / TT

Men utredningen är för lite och för sent. Morgan Johansson brukar tala om att vända på varje sten, men det verkar visst inte gälla i narkotikapolitiken.

2020: 524 döda.

Annons

2019: 545 döda.

2018: 583 döda.

Totalt bland personer 15 år och äldre sågs en uppgång av dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar med hela 71 procent under perioden 2006–2020. Under en lång rad år har Sverige legat högst i antalet narkotikarelaterade dödsfall inom Europa.

Linda Fleetwood (V) regionråd, Kalmar.
Linda Fleetwood (V) regionråd, Kalmar.Foto: Johanna Eriksson
”Vi är emot alla försök att legalisera narkotika men vi anser att det är narkotikan som ska vara olaglig, inte beroendet. Det behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som att beroende inte stigmatiseras. Lagstiftningen stigmatiserar användning och en avkriminalisering skulle skifta fokuset från straff till behandling för personer med beroende.”
Linda Fleetwood (V) regionråd, Kalmar.

I veckan kom så beskedet att en Narkotikautredning ska tillsättas som ska utveckla den svenska narkotikapolitiken. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, partier och anhöriga till beroende har krävt och tagit det som en självklarhet att utredningen ska undersöka hur kriminaliseringen av eget bruk har fallit ut, med tanke på de extrema dödstalen. Även samsjuklighetsutredningen har påtalat behov av att utreda detta i syfte att förbättra vården för de mest utsatta.

Men Morgan Johansson verkar anse sig veta bättre än den samlade expertisen på området. Folkhälsomyndigheten skriver att droganvändningen i befolkningen mellan 17 och 84 år har ökat och att skadorna av narkotikabrott fortsatt är stora. Att vända på stenar brukar vara regeringens favorituttryck men att utreda om kriminalisering av eget bruk är en funktionell lag vill man inte göra. Vi är emot alla försök att legalisera narkotika men vi anser att det är narkotikan som ska vara olaglig, inte beroendet. Det behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som att beroende inte stigmatiseras. Lagstiftningen stigmatiserar användning och en avkriminalisering skulle skifta fokuset från straff till behandling för personer med beroende. Ett sådant skifte förespråkas av FN-organ och WHO sedan flera år tillbaka.

Dagens beroendepolitik motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats. Dessutom har decennier av stora nedskärningar i välfärden gjort att kommuner och regioner inte tillgodoser de behov som personer med beroende har.

Vi anser att grunden för att möta beroende är en väl utbyggd välfärd, solidariskt finansierad utan privata vinstintressen. Men självklart även en vård och behandling utifrån forskning och beprövad erfarenhet, evidens och ett självklart synsätt; jämlik hälsa ska även nå de mest utsatta i tid.

Vänsterpartiet menar att polisen borde prioritera annan brottslighet såsom narkotikabrott högre upp i näringskedjan. Arbetet mot grovt kriminella och grövre narkotikabrott borde få ta ett större utrymme. Genom ökat polisiärt fokus på att bekämpa smuggling, tillverkning och spridning av narkotika kan samhället bättre trycka tillbaka narkotikan. För detta leder inte framåt.

Nu måste det utredas hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet personer med beroende och brukare samt deras livskvalitet, hälsa och möjlighet till drogfrihet. Vänd på stenen Morgan Johansson.

Linda Fleetwood (V) regionråd, Kalmar

Annons

Karin Rågsjö (V), socialpolitisk talesperson

Linda Snecker Westerlund (V), rättspolitisk talesperson

Kajsa Fredholm (V), riksdagskandidat, Dalarna

Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson, Region Stockholm

Alexandra Mattsson (V), vice ordförande socialnämnden, Stockholm stan

Sara Svensson (V), regionråd, Region Skåne

Carina Örgård (V), regionråd i opposition, Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons