Annons

"Välmående hav är en förutsättning för vår överlevnad”

Hotade hav
Haven, de stora öppna vattnen med sina oändliga horisonter har alltid lockat människor. Genom tiderna har de använts för att ge befolkningar föda. De har varit givna transportleder mellan länder och kontinenter och är så ännu idag.
Debatt • Publicerad 30 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”När skall vi i vårt land få en politik som stödjer det kustnära och hållbara kustfisket.”
”När skall vi i vårt land få en politik som stödjer det kustnära och hållbara kustfisket.”Foto: Yvonne Bergqvist

Och de ger avkoppling, vila och upplevelser till människor också i vår tid.

Haven utgör 2/3 av jordens yta, och välmående hav är en förutsättning också för vår överlevnad. Därför är det också välkommet att man inom ramen för FN nu har arbetat fram Djuphavsdokumentet. Må det få det godkännande det förtjänar och därmed bli giltigt för de stora haven och dess oändligt stora artrikedom. Och Sveriges förhandlare i frågan lyfter gärna att man fått igenom att ingrepp i djuphaven skall föregås av noggranna och vetenskapliga konsekvensbeskrivningar

Annons

Men haven börjar alltid någonstans, vid det som kallas kustfarvatten. Det är där som kustfisket av matfisk bedrivits i århundraden. Ett hållbart fiske som i generationer bedrivits med respekt för bestånden, och därmed gett oss ett självklart livsmedel, men som nu hotas av den accelererade exploatering som sker av våra kustfarvatten.

Industrifiskets utfiskning av haven utanför våra kustnära farvatten är en realitet, av färsk fisk vi köper i handeln idag är 90 procent importerad. Industrifisket i haven med fiskefartyg i storlekar som inte fanns för några årtionden sedan, bedriver ett rovfiske som effektivt tömmer de kustnära vattnen. Kustfiskarna och det hållbara fisket slås ut, något man varnat för i många år, utan att få gehör för sina synpunkter hos politiker och ansvariga myndigheter.

Nu hotas också de kustnära vattnen av omfattande etableringar av vindkraftsområden. Ofta med önskad placering på för kustfiskarna traditionella fiskeområden. Mycket stora vindkraftsverk som skall bindas samman med nätverk av grova strömförande kablar vilka omges av mycket kraftiga magnetfält. Erfarenheterna av hittills gjorda utbyggnader är att fisken försvinner, liksom fiskeförutsättningarna.

Utöver det rapporteras om massdöd av sjöfågel på de områden runt Skottland och i Nordsjön som hittills förvandlats till vindkraftsområden. Fåglarna huggs i bitar av vindkraftverkens vingar.

Nog borde det vara en självklarhet att den typen av etableringar föregicks av just de konsekvensbeskrivningar byggda på vetenskap och beprövad erfarenhet, som de svenska förhandlarna lyft fram i djuphavsavtalet. När skall vi i vårt land få en politik som stödjer det kustnära och hållbara kustfisket, och som värnar om naturvärden vi borde se som självklara att försvara?

Jarl Strömbäck

Annons
Annons
Annons
Annons