Annons

Vägen till besöksmålet

Turism
”Företagen ger arbete och sysselsättning på sina hemorter. Turistbussföretagen gör det också möjligt för grupper av resenärer, såsom föreningar och kompisgäng, att resa tillsammans och skapa en helhetsupplevelse av resa och besöksmål.”
Publicerad 29 april 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bussen är ett måste för att den svenska turismen ska fungera utanför storstadsområdena. Dagens debattörer vill öka förståelsen för bussbranschen som ”ger arbete och sysselsättning på sina hemorter.”
Bussen är ett måste för att den svenska turismen ska fungera utanför storstadsområdena. Dagens debattörer vill öka förståelsen för bussbranschen som ”ger arbete och sysselsättning på sina hemorter.”Foto: Staffan Lindbom

Många besöksmål, inte minst i Kalmar län, finns utanför större tätorter. Att få besökare hit är ofta en utmaning. Samtidigt har den nationella turistorganisationen Svensk Turism antagit en vision om en fördubblad och hållbar turismnäring från 2010 till 2020. Här kan samarbete mellan destinationer och landets turistbussföretag vara nyckeln för att nå målet.

För många besöksmål på landsbygden är turistbussresenärer en viktig kundgrupp, och vice versa, det är utanför städerna som bussresearrangörerna kan hitta riktigt intressanta besöksmål – såväl restauranger, gårdsbutiker, muséer eller kulturupplevelser.

Stefan Karlsson, ordförande Småland-Blekinge bussbranschförening.
Stefan Karlsson, ordförande Småland-Blekinge bussbranschförening.Foto: Privat
”Turistbussen möjliggör upplevelser på landsbygden dit inte andra kollektiva färdmedel når.”
”Stefan Karlsson, ordförande Småland-Blekinge bussbranschförening”
Annons

Många resmål erbjuder dessutom bra paket/produkter och är vana vid att hantera bussgrupper. Ofta är affärsrelationerna uppbyggda under lång tid. I Kalmar län finns flera sådana välkända bussresemål. Hönsalottas Luffarmuseum i Boda Glasbruk har genom framförallt bussgrupperna har blivit ett välkänt resmål i regionen. Vid Kalmarsund ligger den vackra lilla köpingen Pataholm där många turistbussar stannar till. Och vilken känsla får du inte för landskapet när du åker buss genom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?

Turistbussen möjliggör upplevelser på landsbygden dit inte andra kollektiva färdmedel når. Att resa med turistbuss är ett flexibelt, prisvärt och miljövänligt sätt att resa tillsammans. Idag körs exempelvis över 80 procent av landets bussar på förnyelsebara och fossilfria drivmedel. Många bussföretag är dessutom små och medelstora företag som verkar utanför storstäderna i sina hemmaregioner – samtidigt som de bidrar till utvecklingen i andra delar av Sverige dit de arrangerar sina resor.

Företagen ger arbete och sysselsättning på sina hemorter. Turistbussföretagen gör det också möjligt för grupper av resenärer, såsom föreningar och kompisgäng, att resa tillsammans och skapa en helhetsupplevelse av resa och besöksmål. För många människor kan också turistbussen vara det enda alternativet att nå fram – funktionshindrade, äldre, skolbarn till exempel.

Men för att bussföretagen ska våga satsa på att arrangera resor till olika besöksmål krävs flera faktorer. Förutom att själva besöksmålet i sig är attraktivt för bussföretagets kunder är de villkor som omger resan avgörande.

Infrastrukturen är ett kapitel för sig. De vägar som leder till besöksmål på landsbygden behöver underhållas så att tunga bussar säkert och bekvämt kan köra där. Angöringsplatser vid hotell, besöksmål och restauranger behöver vara nära besöksmålet, tillgängliga och fungera för en stor buss. I anslutning till besöksmålet behöver det finnas en säker uppställningsplats för bussen och möjligheter för föraren att ta rast och vila i enlighet med lagstadgade regler för kör- och vilotider, kollektivavtal och andra sociala regelverk. Och tycker föraren att ett besöksmål fungerar fint är det en information som ofta delges företagsägaren och researrangören, vilket bidrar till att besöksmålet får pluspoäng inför kommande planering och urval av resor i företages utbud.

Här vill vi uppmana landets besöksmål och offentliga myndigheter med ansvar för att utveckla svensk besöksnäring och turism att föra dialog med oss och våra medlemsföretag. Vi har kunskaper vi gärna bidrar med och gäster som alltid är nyfikna på nya besöksmål!

Stefan Karlsson, ordförande Småland-Blekinge bussbranschförening

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Annons
Annons
Annons
Annons