Annons

"Utvecklingen går åt fel håll”

Regionpolitik
”Budgetunderskott, väntetider, ökande kostnader för inhyrd personal. Så kan man sammanfatta Region Kalmar läns delårsrapport som presenterades på regionfullmäktiges senaste sammanträde. Rapporten är en mycket oroande läsning.”
Debatt • Publicerad 3 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"När barn- och ungdomspsykiatrin inte klarar av att behandla i tid riskerar vi våra barn och ungdomars hälsa.”
"När barn- och ungdomspsykiatrin inte klarar av att behandla i tid riskerar vi våra barn och ungdomars hälsa.”Foto: Linus Gunnarsson

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar ett budgetunderskott på 335,4 miljoner kronor. KLT:s underskott är 104,7 miljoner. Sammantaget visar alla verksamheter ett gemensamt underskott på 396,9 miljoner kronor. Region Kalmars budgetunderskott växer med över en miljon kronor om dagen. De ökade kostnaderna äter upp regionens planerade överskott, och för år 2022 är prognosen ett nollresultat.

Detta är ohållbart. Utan årliga överskott kommer regionen inte kunna finansiera nödvändiga investeringar i verksamheten utan att behöva ta dyra lån. Kristdemokraterna föreslog för flera år sedan en genomlysning av hela organisationen för att komma till rätta med de årliga underskotten. Sedan dess har dessa fortsatt öka och den politiska majoriteten tycks stå handfallen.

Annons

Delårsrapporten visar att utvecklingen går åt fel håll inom flera mätbara verksamheter:

•Andelen med fast läkarkontakt i primärvården sjunker.

•Fler får vänta längre på förstabesök i specialistsjukvården.

•Endast sju procent av samtalen till 1177 besvaras inom nio minuter.

•Andelen studerande som uppnår grundläggande behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser är endast 37 procent.

•Endast 26 procent av patienterna i Barn- och ungdomspsykiatrin fick behandling inom 30 dagar.

Det är lätt att glömma bort att bakom alla siffror och tabeller döljer det sig människor. När regionen inte lyckas anställa fast personal är det våra egna medarbetare som tvingas dra ett tyngre lass. När verksamheter stänger – ”tillfälligt” eller ej – på grund av personalbrist innebär det att sjuka människor tvingas resa långt eller vänta länge.

När barn- och ungdomspsykiatrin inte klarar av att behandla i tid riskerar vi våra barn och ungdomars hälsa. När regionens ekonomi krackelerar får länets skattebetalare bära bördan, tillsammans med framtida generationer, som kommer få ärva låneskulder och räntekostnader.

Kristdemokraterna kommer fortsätta kräva besked, genomlysningar och åtgärder för att komma till rätta med regionens alla bekymmer. Det är politikens ansvar att säkerställa invånarnas rättigheter och att regionens verksamheter får de resurser som krävs. Där har den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet en hel del att bevisa. Det enda de lyckats med hittills är att svika vallöfte efter vallöfte. Det bådar inte gott inför framtiden.

Jimmy Loord (KD), regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons