Annons

Tystnadskulturen regerar i slutna sektioner

Birgitta Axelsson EdströmKerstin Ljungberg • Publicerad 6 maj 2016

I Skollagens första kapitel femte paragrafen står: Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Annons
Annons
Annons
Annons