Annons

”Transportnäringen är blodomloppet i svensk ekonomi”

Industri
Ny rapport från basindustrin och transportsektorn pekar på flera utmaningar för länet: Personal, el och infrastruktur behövs för att säkra industri och transporter i Kalmar län. Basindustrin är ryggraden och transportnäringen är blodomloppet i svensk ekonomi.
Debatt • Publicerad 24 april 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Bristande underhåll av vägar och annan infrastruktur i länet riskerar att skapa ”flaskhalsar” och fördröjda transporter samt ökad risk för olyckor och skador.”
”Bristande underhåll av vägar och annan infrastruktur i länet riskerar att skapa ”flaskhalsar” och fördröjda transporter samt ökad risk för olyckor och skador.”Foto: Henrik Björnsson

I Kalmar län står basindustrin och transportsektorn för drygt 17 procent av sysselsättningen.

I en ny rapport presenterar nu Industriarbetsgivarna och Transportföretagen läget för industrin och transportsektorn i länet, en rapport som bara görs i Kalmar län och som presenteras på plats i samband med ett studiebesök den 24 april i Södras verksamheter.

Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.
Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
”Basindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges BNP. Drygt 90 procent av basindustrins produktion exporteras. Transportnäringen är i sin tur helt avgörande för att samhället ska fungera. Konkurrenskraftiga transporter är en förutsättning för svensk export.”
Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.
Annons

Rapporten visar på de utmaningar som måste hanteras för att det även i framtiden ska vara möjligt att våra företag har en ledande roll i arbetet med att ställa om sin verksamhet för att ge minsta möjliga klimatpåverkan, för jobb och stärkt konkurrenskraft.

Basindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges BNP. Drygt 90 procent av basindustrins produktion exporteras. Transportnäringen är i sin tur helt avgörande för att samhället ska fungera. Konkurrenskraftiga transporter är en förutsättning för svensk export.

Över 90 procent av all export går via de svenska hamnarna. Hamnarna i Kalmar län har en viktig roll för att få ut svenska produkter på den internationella marknaden, inte mints då det gäller exporten till Polen och Baltikum.

Ett tydligt exempel på dynamiken i den internationellt, konkurrensutsatta svenska basindustrin är Södra Skogsägarnas sågverk och massabruk i Mönsterås. Där produceras stora mängder pappersmassa, sågade trävaror och drivmedel och 2020 togs världens första kommersiella biometanolfabrik i drift.

Värdekedjan löper från virket som växer i de småländska skogarna till den globala marknaden för skogsprodukter. Allt sammanlänkat med transporter som till stor del utförs av mindre lokala transportföretag. Från hamnen i Mönsterås skeppas de förnybara skogsprodukterna ut till världsmarknaden.

Nu behöver ett antal frågor lösas för att basindustrin och transportsektorn i Kalmar län ska kunna bidra till jobb och grön omställning.

1. Brist på personal och möjligheten att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen i länet. Redan idag råder det stor brist på personal inom basindustrin och transportsektorn och än större är utmaningen med tanke på de stora pensionsavgångarna kommande år.

Knappt 70 procent av företagen i länet upplever det svårt eller mycket att rekrytera nya medarbetare. Genom våra samverkansplattformar Teknikcollege och Motorbranschcollege skapar vi förutsättningar för våra branscher att samverka i kompetensförsörjningsfrågor centralt lokalt och regionalt, här har företagen en nyckelroll som beställare av utbildning på olika nivåer.

2. Tillgången till fossilfri energi till konkurrenskraftiga priser såväl i länet som i hela landet. Elnätet måste nu snabbt byggas ut för att ha kapacitet nog att hantera en fördubblad elanvändning till år 2045. För att klara elförsörjningen på kort sikt behöver främst mer sol- och vindkraft byggas och på längre sikt behöver ny kärnkraft komma på plats.

3. En väl underhållen infrastruktur för att det ska vara möjligt för transportsektorn att tillgodose kravet på leveranssäkerhet. En nyligen gjord undersökning från Verian visar att drygt 24 procent av de statliga vägarna i Kalmar län är i mycket dåligt eller dåligt skick. E22, tillsammans med flera riksvägar binder samman större städer och industrier i och utanför länet. Dessa transportstråk, ansluter till regionens hamnar och flygplats, har stor betydelse för både gods- och persontrafiken.

Annons

Bristande underhåll av vägar och annan infrastruktur i länet riskerar att skapa ”flaskhalsar” och fördröjda transporter samt ökad risk för olyckor och skador. Genom rapporten vill vi visa på de möjligheter men också de utmaningar som basindustrin och transportsektorn står inför i Kalmar län.

Nu vill vi uppmana ansvariga politiker, såväl på kommunal nivå som på regional och nationell nivå att omgående arbete för att skapa de bästa förutsättningarna. Detta för att länet även i framtiden ska ha en basindustri och transportsektor som bidrar till en fortsatt positiv utveckling av Kalmar län och hela Sverige.

Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons