Annons

”Tolkavgift i sjukvården riskerar bli en förlustaffär för samhället”

Replik i debatt om fri tolk inom sjukvården, tidigare inlägg 7 februari.
Förslaget att införa en tolkavgift i sjukvården i Kalmar län riskerar att leda till mänskligt lidande och ökade kostnader för skattebetalarna.
Debatt • Publicerad 17 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Även den som kan tillräcklig svenska för att komma in på arbetsmarknaden kan behöva tolk för att förstå krångliga medicinska termer eller beskriva symptom.”
”Även den som kan tillräcklig svenska för att komma in på arbetsmarknaden kan behöva tolk för att förstå krångliga medicinska termer eller beskriva symptom.”Foto: Claudio Bresciani / TT

Sverigedemokraterna R region Kalmar län vill införa en avgift för patienter som behöver tolk i mötet med sjukvården. I en debattartikel argumenterar de för att avgiften ska betalas av den som bott längre än två år i Sverige. En anledning är att få fler att lära sig svenska.

Vi ser flera problem med förslaget. Det riskerar leda till att de som inte har råd att betala använder barn eller anhöriga som tolk eller undviker nödvändiga kontakter med sjukvården. Det försvårar också för vårdpersonal som behöver tolk för att utföra sitt jobb.

Annons

Missförstånd riskerar leda till feldiagnoser och felbehandlingar samt fler vårdbesök och sjukare patienter. I vår enkät till yrkesverksamma tolkar uppger sex av tio tolkar att de redan i dag ofta rättar till missförstånd som uppstått när en okvalificerad tolk eller en närstående har tolkat.

Danmark lyfts ofta fram som ett föregångsland men där har tolkavgifterna skapat problem. Tolkanvändandet har minskat och enligt Danska Lægeforeningen drar sig många för att söka vård. När de väl gör det är de sjukare och det blir dyrare att hjälpa dem. Det har också kostat sju miljoner danska kronor att samla in fyra miljoner i obetalda tolkavgifter, bara under det första året sedan avgiften infördes. Därutöver hade sex miljoner danska kronor i tolkavgifter inte betalats in alls.

Självklart ska vi sträva efter att alla som stadigvarande bor i Sverige kan språket. Men även den som kan tillräcklig svenska för att komma in på arbetsmarknaden kan behöva tolk för att förstå krångliga medicinska termer eller beskriva symptom.

I värsta fall leder tolkavgift till mänskligt lidande och blir en förlustaffär för skattebetalarna. Om drivkraften är att minska samhällets kostnader finns andra sätt. Ett av dem är digitala tolktjänster. Ett annat är att kvalitetssäkra beställningarna och undvika spillkostnader genom bättre dialog mellan beställare och förmedlare av tolktjänster.

Vi hoppas att politikerna i Region Kalmar län ser värdet av en tolkning med hög kvalitet i vården. Rätten till offentligt betald tolk bör värnas och barn- och anhörigtolkning inom offentlig verksamhet förbjudas.

Johanna Chinchilla Ekberg, Director Community Interpreting på språkföretaget Semantix.

Annons
Annons
Annons
Annons