Annons

"Tillsätt en ny strandskyddsutredning”

Strandskydd”Miljöpartiet har dribblat bort Centerpartiet i strandskyddsfrågan. Om centern på allvar vill reformera och minska strandskyddet bör de stötta Moderaternas budgetförslag i riksdagen i höst. Vi skjuter till 15 miljoner för att snabbt utreda hur det generella strandskyddet kan avskaffas.”
Debatt • Publicerad 11 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi föreslår därför att kommunerna istället ska få möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.”en.
"Vi föreslår därför att kommunerna istället ska få möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.”en.Foto: Johan Hultgren

I december i fjol presenterades, i enlighet med januariöverenskommelsen, en statlig utredning om strandskyddet. Utredningens förslag visar vad som händer när två parter med vitt skilda åsikter försöker komma överens. Centerpartiet vill minska strandskyddet och Miljöpartiet stärka det. Båda kunde per definition inte få sin vilja igenom och i detta fall drog Miljöpartiet, milt uttryckt, det längsta strået.

Den stora föreslagna förändringen är enligt utredningen att kommuner ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i landsbygdsområden. Det ska dock bara vara möjligt i områden där tillgången på obebyggd mark är god och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg. I tillägg ska området inte vara av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.

Annons

Om dessa kriterier är uppfyllda ska de nya reglerna som innebär att strandskydd kan hävas tillämpas varsamt. Sammantaget innebär det att strandskyddet endast kommer att kunna hävas om intresset för att bygga i området är lågt och därmed behovet av ett hävt strandskydd obefintligt. Det är märkligt om Centerpartiet nöjer sig med det – hela utredningen är ett slag i luften.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun.
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun.Foto: Mats Holmertz
”Vi tror att kommunerna, med sin lokalkännedom, är bättre lämpade än länsstyrelsen att fatta beslut rörande strandskyddet. Vi föreslår därför att kommunerna istället ska få möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.”
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun.

Moderaterna och Centerpartiet ser till skillnad från Miljöpartiet behovet av att reformera strandskyddet i grunden. Det är därför minst sagt olyckligt att Centerpartier inte väljer att göra upp med oss och andra partier med liknande uppfattningar utan vänder sig till Miljöpartiet.

Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet. Vi tror att kommunerna, med sin lokalkännedom, är bättre lämpade än länsstyrelsen att fatta beslut rörande strandskyddet. Vi föreslår därför att kommunerna istället ska få möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.

En verklig reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för landsbygdskommuner, att skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare.

Vi menar att detta är av yttersta vikt och föreslår därför i vår budget för 2022 att regeringskansliet ska få ytterligare totalt 15 miljoner kronor för att skyndsamt tillsätta en ny utredning utan motstridiga direktiv. Den utredningen ska titta på hur det generella strandskyddet kan avskaffas och ersättas med en möjlighet för kommunerna att skapa strandskyddsområden i de fall de finner det påkallat.

I höst har Centerpartiet i samband med budgetförhandlingarna möjlighet att ta ställning. De kan antingen fortsätta förhandla med partier där de har väldigt svårt att nå samsyn i för partiet viktiga sakfrågor. Alternativt kan de välja att stötta Moderaternas budget, med omfattande satsningar på landsbygden och företagande men också en konkret och reell satsning på att snabbt avskaffa det generella strandskyddet.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd Region Kalmar län

Carl-Oskar Bohlin (M), bostadspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons