Annons

"Tillsammans måste vi skapa trygghet”

Kvinnojouren
Unizons jourer 2022: 194 900 stödsamtal. 2022 hade vi på Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar totalt nästan 1 000 stödsamtal. Kvinnor och tjejer hör av sig och berättar om grovt våld, sexuella övergrepp, hot och kontroll.
Debatt • Publicerad 3 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pernilla Printz: ”Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om.”
Pernilla Printz: ”Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om.”Foto: Mats Holmertz

Mäns våld påverkar kvinnor i Kalmar kommun och kommunerna i hela södra Kalmar län varje dag. Vi uppmanar nu kommunerna i hela södra Kalmar län, som i detta sammanhang har hamnat på efterkälken - Ge oss de bästa förutsättningarna att fortsätta finnas där för kvinnor och barn! Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Samhällsansvaret slås fast i socialtjänstlagen, i nationella och kommunala politiska målsättningar och i brottsbalken.

Ändå är det långt från verkligheten för många kvinnor och barn i just södra Kalmar län. Under 2022 hade Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar totalt 954 stödsamtal, en ökning med 47 procent sedan 2020. Kvinnor och tjejer hör av sig och berättar om grovt våld, sexuella övergrepp, hot och kontroll. Anhöriga hör av sig och ber om råd för hur de ska kunna stötta familjemedlemmar och vänner som är utsatta för mäns våld.

Annons

Totalt i Sverige hade vårt riksförbund Unizons jourer 194 900 stödsamtal 2022 – en ökning med 40 procent sedan 2020. Ett bevis på att mäns våld mot kvinnor tyvärr inte minskar, och att kvinnors och barns behov av stöd och skydd fortsatt är mycket stort.

Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Det kostar kommunen stora summor varje år, men den största kostnaden är lidandet för utsatta kvinnor och barn och deras anhöriga. Våldet mot kvinnor och flickor sker oftast från någon som kvinnan eller flickan är bekant med.

Vi är många i södra Kalmar län som tycker att kvinnors och barns liv är viktiga. Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar har en unik kunskap och samhällsbärande roll i detta geografiska uppdragsområde. Allt vårt arbete utgår från kvinnors och barns levda erfarenheter av mäns våld. Vi stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, vi förebygger våldet i samarbete med kommunala enheter, idrottsföreningar och företag och vi påverkar politiken så att mäns våld mot kvinnor ska finnas högst upp på den politiska dagordningen.

För att kunna göra vårt livsviktiga arbete måste vi ha de bästa förutsättningarna.

Vi vill se:

1. Långsiktig finansiering till hela jourens verksamhet, inte enbart akuta insatser när våldet är ett faktum, utan även ett lättillgängligt stöd, förebyggande arbete och utbildningsinsatser.

2. Upprätta avtal med oss genom IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap. Avtalet ska ge oss långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet som invånare i hela södra Kalmar län inklusive våra Ölands-kommuner har behov av.

3. Använd oss till utbildning och kunskapsspridning. Vi besitter mångårig erfarenhet och fördjupade kunskaper som vi gärna delar med oss av. Tillsammans måste vi skapa den trygghet som södra Kalmar läns kvinnor och barn har rätt till.

Pernilla Printz, verksamhetschef

Gun Thorstensson, ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons