Annons

Ta regionens ekonomiska situation på allvar

Regionens ekonomi
”Slutresultatet för 2018 landade på minus 95 miljoner kronor, med ett underskott på 401 miljoner kronor för de sjukvårdande förvaltningarna. I årets första månadsrapport, som presenterades den 8 maj, flaggar den styrande majoriteten för ett prognostiserat underskott på 128 miljoner kronor.”
Publicerad 5 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Region Kalmar läns politiska ledning med region rådet Anders Henriksson (S) i spetsen blundar för regionens ekonomiska problem. Det hävdar dagens debattörer som kräver att förändringar genomförs för att komma till rätta med problemen, snabbt.
Region Kalmar läns politiska ledning med region rådet Anders Henriksson (S) i spetsen blundar för regionens ekonomiska problem. Det hävdar dagens debattörer som kräver att förändringar genomförs för att komma till rätta med problemen, snabbt.Foto: Roger Carlsson

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna bedriva en stabil verksamhet, med medarbetare som mår bra och känner trygghet i sin arbetssituation. En ekonomi i balans är också förutsättningen för långsiktigt hållbar sjukvård och övrig verksamhet, utan snabba panikstängningar av vårdplatser, verksamhet och effektiviseringar som är dåligt förankrade. Det är med stor oro som vi den senaste tiden kunnat ta del av såväl årsredovisningen för 2018 och årets första månadsrapport.

Slutresultatet för 2018 landade på minus 95 miljoner kronor, med ett underskott på 401 miljoner kronor för de sjukvårdande förvaltningarna. I årets första månadsrapport, som presenterades den 8 maj, flaggar den styrande majoriteten för ett prognostiserat underskott på 128 miljoner kronor. Samtidigt ska förra årets negativa resultat återställas inom tre år. En av de tyngsta posterna under förra året var kostnaderna för hyrbemanning som vid årets slut låg på ungefär 200 miljoner kronor, en historiskt hög kostnad. Även i år ser den kostnaden ut att hamna på samma nivå.

Malin Sjölander (M).
Malin Sjölander (M).Foto: Johanna Eriksson
” Vi vill också fördjupa arbetet med de ekonomiska månadsrapporterna så att regionstyrelsen får en bättre bild av det ekonomiska läget, exempelvis på sjukhusnivå när det gäller hyrbemanningen.”
”Malin Sjölander (M), oppositionsråd”
Annons

Vi i oppositionen har under flera år varnat för en vikande konjunktur. Den första effekten av detta är att de finansiella intäkterna, som under de senaste åren räddat ekonomin i före detta landstinget, börjar minska och därmed resultatet. Vår viljeinriktning var att i god tid ställa om och föra breda diskussioner om hur en sammanhållen utvecklingsplan för all sjukvård i länet skulle kunna se ut. Detta för att tidigt få rätt planeringsförutsättningar. Istället ser vi en historisk ryckighet i de politiska ”satsningarna”. Ett talande exempel är den nya MR-kameran som det investeras i på Oskarshamns sjukhus – som kompensation för ett stängt IVA! Vi är fast förvissade om att detta inte leder till en god ekonomisk hushållning. En plan behövs, vi kunde ha haft den nu om våra förslag fått genomslag.

Vi har också lagt en motion om att se över hela budgetprocessen. Dels tidigarelägga budgetarbetet till juni, så att de beslut som fattas i god tid kan förankras hos medarbetarna. Istället kommer Region Kalmar län i år att fatta beslut om nästa års budget i början av december. Då saknas helt den framförhållning vi så väl behöver. Vi vill också fördjupa arbetet med de ekonomiska månadsrapporterna så att regionstyrelsen får en bättre bild av det ekonomiska läget, exempelvis på sjukhusnivå när det gäller hyrbemanningen. Då kan också de politiker som är invalda i styrelsen tidigt på året gemensamt upprätta trovärdiga och förankrade handlingsplaner för att få kontroll på ekonomin.

Med siffror som de som presenteras ovan kan man förvänta sig en gedigen och fördjupad handlingsplan för en ekonomi i balans, särskilt som vi nu får prognoser om en sämre tillväxt, färre personer i arbete och en vikande befolkningsutveckling. Vi har nu i media kunnat läsa om Länsunionens riktlinjer för årets budgetarbete men saknar dock tydliga besked om hur arbetet mot en bättre ekonomi för de kommande åren ska bedrivas. Istället har vi fått besked om att man fortsätter som vanligt, med små steg varje dag och något som i bästa fall kan kallas visioner, detta i ett läge då vi behöver politiskt ledarskap som kan visa konkreta förslag och en tydlig riktning att jobba mot. Nu är det dags att visa handlingskraft!

Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna har flera förslag för att utveckla arbetet kring regionens ekonomi för att så tidigt som möjligt få en krismedvetenhet och därmed underlag för diskussioner om konstruktiva lösningar. Det räcker inte med fluffiga presskonferenser om vad man vill göra men inte har ekonomisk täckning för. Väljarna har rätt att utkräva större ansvar än så.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd

Jimmy Loord (KD), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons