Annons

"Sverige behöver en hållbar elproduktion”

Energipolitik
”Under decennier har Sverige haft ett i princip fossilfritt kraftsystem som präglats av hög elkvalitet och god driftsäkerhet, en robust produktionsapparat med goda marginaler gällande överföringskapacitet.”
Debatt • Publicerad 1 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För att bryta denna negativa utveckling, som regeringen är ansvarig för, behöver initiativ tas för att bygga ny kärnkraft i Sverige.”
"För att bryta denna negativa utveckling, som regeringen är ansvarig för, behöver initiativ tas för att bygga ny kärnkraft i Sverige.”Foto: Hasse Broms

Något som tjänat oss väl och legat till grund för Sveriges industriella framgångar.

Detta har nu rubbats då nedläggningen av svensk kärnkraft drivits igenom i ett rasande tempo. Anläggningar som kan producera el oberoende av väder har fått stå tillbaka till förmån för väderberoende kraftproduktion, vilket innebär att elen numera i mindre utsträckning produceras när vi behöver den. Som en följd därav har södra Sverige ett permanent underskott av elproduktion och där det är smutsig kolkraft och rysk naturgas som sätter priset på el, istället för fossilfri svensk kärnkraft.

Annons

Detta har inneburit att Sverige under den senaste tiden fått uppleva de högsta elpriserna någonsin. Priser som slår hårt mot näringslivet och kraftigt sänker deras konkurrenskraft och elräkningar som gröper allt större hål i hushållens plånböcker – i vissa fall så stora hål att människor inte har haft råd att värma upp sina hem under den gångna vintern. Det är inte värdigt ett modernt industri- och välfärdsland.

Sverige behöver en energipolitik som kan leverera en hållbar och fossilfri elproduktion som är pålitlig under årets alla timmar till rimliga priser och som bidrar till att stärka den svenska konkurrenskraften.

För att bryta denna negativa utveckling, som regeringen är ansvarig för, behöver initiativ tas för att bygga ny kärnkraft i Sverige och utveckla nästa generations kärnkraft. Ledtiderna behöver kortas för att bygga ut överföringskapaciteten och stärka konkurrenskraften för kraftvärmen som är planerbar. Vi behöver utveckla elmarknaden med handel av systemtjänster mellan kraftslagen och se till att vi använder befintlig vattenkraft på ett optimalt sätt istället för att begränsa den.

Det är hållbar energipolitik på riktigt.

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons