Annons

"Stort Grattis till alla fantastiska sjuksköterskor”

Internationella sjuksköterskedagen
”Årets internationella tema för sjuksköterskedagen är ”Nurses: A Voice to Lead” – Invest in nursing and respect rights to secure global health”. Sjuksköterskans professionsområde är den för oss patienter så oerhört viktiga omvårdnaden, ett kunskap- och forskningsområde kring kunskapen om människans utveckling, hälsa och välbefinnande.”
Debatt • Publicerad 12 maj 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi är alla överens om att sjuksköterskor gör ett fantastiskt arbete för oss samhällsmedborgare, men hur ofta tänker vi på hur sjuksköterskan själv har det i arbetsvardagen?”
"Vi är alla överens om att sjuksköterskor gör ett fantastiskt arbete för oss samhällsmedborgare, men hur ofta tänker vi på hur sjuksköterskan själv har det i arbetsvardagen?”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Varje människa är unik och behöver bemötas personligt efter sina unika förutsättningar. I år fokuseras yrkesdagen på att skydda, stödja och investera i sjuksköterskans profession för att stärka hälsofrämjande arbete.

Vi är alla överens om att sjuksköterskor gör ett fantastiskt arbete för oss samhällsmedborgare, men hur ofta tänker vi på hur sjuksköterskan själv har det i arbetsvardagen? Vårdförbundet har i många år efterfrågat insatser för arbetsmiljö, arbetsvillkor och lönevärdering, för vi ser att det på alltför många arbetsplatser saknas kollegor med rätt kompetens för att kunna orka och patientsäkra en god och säker vård. I region Kalmar län, såväl som i länets kommuner, finns alltför många exempel på avsaknad av god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor och ett stort antal sjuksköterskor far så illa att de själva blir sjuka eller väljer att avsluta sin anställning för att arbetsmiljö, värdering och arbetsvillkor är usla.

Tora Dahlström, avdelningsordförande Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Kalmar län.
Tora Dahlström, avdelningsordförande Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Kalmar län.Foto: Mats Andersson
”Hur tänker politikerna med huvudansvar för hälso- och sjukvård och vad gör de för att det ska finnas en tillgänglig och patientsäker hälso- och sjukvård för oss när vi behöver? Varför görs inte bättre satsningar på att behålla, rekrytera och rekrytera tillbaka sjuksköterskor som är nyckeln till din och min hälsa?”
Tora Dahlström, avdelningsordförande Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Kalmar län.
Annons

Det som kallas ”kompetensförsörjningen” – att personal med rätt kompetens ska finnas tillgänglig för att bemanna hälso- och sjukvården, är en stor utmaning idag. Alla landets regioner rapporterar brist på specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor. Alla landets kommuner har brist på sjuksköterskor och 80 procent har brist på specialistsjuksköterskor. Enligt Socialstyrelsens rapport för det nationella planeringsstödet 2022, så ligger Kalmar län på 15:e plats av 21 när det gäller rankingen för antal specialistsjuksköterskor per 100 000 invånare och län, samt på 14:e plats när det gäller antalet grundutbildade sjuksköterskor per 100 000 invånare och län.

Hur tänker politikerna med huvudansvar för hälso- och sjukvård och vad gör de för att det ska finnas en tillgänglig och patientsäker hälso- och sjukvård för oss när vi behöver? Varför görs inte bättre satsningar på att behålla, rekrytera och rekrytera tillbaka sjuksköterskor som är nyckeln till din och min hälsa?

Vårdförbundet ser att det finns lösningar och önskar fortsatt att hälso- och sjukvårdsansvariga lyssnar på sjuksköterskornas förslag och behov av förutsättningar i yrket! Vi efterfrågar:

# En jämställd och hållbar arbetsmiljö. Region Kalmar län och kommunerna bör nu använda det kraftfulla verktyg som vårt nya gemensamma kollektivavtal HÖK22 är och visa att ni menar allvar och arbetar för bättre arbetsmiljö och mer hälsosamma arbetstider.

# Fler kollegor med rätt kompetens för att kunna jobba utifrån vårt legitimationsansvar. Rekrytera tillbaka många av de 13 200* sjuksköterskor som lämnat yrket! Majoriteten av de som lämnat har gjort det till följd av påverkbara faktorer: lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en rapport från SCB.

# Jämlikhet så att alla sjuksköterskor som arbetsgivaren önskar ska vidareutbilda sig, får göra det med lön och inte behöver betala det själva. Detta är en jämställdhets och jämlikhetsfråga!

# Respekt för sjuksköterskans legitimationsansvar. Tyvärr har bristen på sjuksköterskor lett till att arbetsgivare försöker lösa bemanningen med annan, icke kvalificerad personal. Detta är något som strider mot internationell och svensk forskning om patientsäkerhet.

# Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Sjuksköterskor vill precis som resten av befolkningen semestra tillsammans med familj och vänner.

Stort Grattis på yrkesdagen och varmt Tack till alla fantastiska sjuksköterskor!

Tora Dahlström, avdelningsordförande Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Kalmar län.

Annons
Annons
Annons
Annons