Annons

Stoppa våldet mot kvinnor nu

Våld mot kvinnor
”Kvinnors säkerhet måste ha högre prioritering på dagordningen. Vi bär ett gemensamt ansvar att ge det samma uppmärksamhet som gängkriminalitet och skjutningar.”
Publicerad 16 september 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arbetet för att stoppa gängkriminalitet och skjutningar får inte innebära att arbetet med mäns våld mot kvinnor prioriteras ned. Dagens debattörer kräver att våldet mot kvinnor för samma resurser och uppmärksamhet.
Arbetet för att stoppa gängkriminalitet och skjutningar får inte innebära att arbetet med mäns våld mot kvinnor prioriteras ned. Dagens debattörer kräver att våldet mot kvinnor för samma resurser och uppmärksamhet.Foto: Claudio Bresciani / TT

Under pågående debatt kring gängkriminalitet vill vi S-kvinnor påminna om mäns våld mot kvinnor som ständigt pågår och att det arbetet och samhällsengagemanget inte får hamna i skuggan av skjutningarna. Mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet står inte mot varandra men de behöver få samma resurser och uppmärksamhet. Vi får inte glömma kvinnorna som utsätts. Det vore ett svek mot alla de som drabbas och har drabbats.

Just nu pågår protester i landet angående utredningar som hamnar på polisens bord och sedan läggs ner. Under hashtagen #rättslösa protesterar kvinnor genom att ställa sig utanför polishus i hela landet. Syftet är att ge varje kvinnas fall ett ansikte och kasta ljuset på alla de utredningar som inte hinner prioriteras och som läggs ner. Det har gjorts mycket, men det behöver göras mer för att våld mot kvinnor ska få ett slut. Gängkriminalitet och skjutningar är viktiga frågor som måste prioriteras, men samtidigt måste våldet mot kvinnor uppmärksammas.

Anna Hedh, distriktsordförande S-kvinnor i Kalmar län
Anna Hedh, distriktsordförande S-kvinnor i Kalmar länFoto: Mats Andersson
”Det behövs trygga lösningar där kommunerna tar sitt ansvar för att kvinnorna inte ska behöva röja sina identiteter eller gå tillbaka till förövarna.”
”Anna Hedh, distriktsordförande i Kalmar län”
Annons

Det behövs en tydlighet kring hur myndigheter ska samarbeta när våldsutsatta kvinnor behöver hjälp. Det finns brister i skyddsnätet som är helt avgörande för kvinnors liv. Det finns ett förebyggande arbete med insatser som samhället måste jobba effektivare med. Kvinnors säkerhet måste ha högre prioritering på dagordningen. Vi bär ett gemensamt ansvar att ge det samma uppmärksamhet som gängkriminalitet och skjutningar eftersom det inte handlar om enstaka fall utan om strukturer.

Exempel på åtgärder som kan vidtas är:

# Hur sjukvården jobbar med de män som söker hjälp vid psykisk ohälsa. Idag frågar man patienter om de är benägna att begå suicid, men väldigt sällan hur de eventuellt känner kring att skada andra. Enligt Kvinnofridsbarometern från Unizon har lite drygt hälften av kommunerna under de två senaste åren genomfört regelbundna aktiviteter i syfte att förändra attityder till våld och genus. En dryg fjärdedel av kommunerna gör inga insatser alls för att motivera förövare till beteendeförändring.

# Bättre förebyggande samarbete mellan förvaltningarna i varje kommun som ser till att kvinnor och barn som söker skydd ska få det långsiktigt. Bristen på permanenta bostäder för utsatta kvinnor och barn är ett allvarligt problem. Socialtjänsten hänvisar ofta till tillfälliga och osäkra boendelösningar såsom hotellhem eller dyra andrahandslägenheter. Det behövs trygga lösningar där kommunerna tar sitt ansvar för att kvinnorna inte ska behöva röja sina identiteter eller gå tillbaka till förövarna.

# Lagstiftningen behöver stärkas. På S-kvinnors kongress bifölls en motion om en lagstadgad skyldighet för relevanta myndigheter och samhällsaktörer som exempelvis socialtjänst, polis, hälso-och sjukvård, Försäkringskassan och Migrationsverket att fråga om utsatthet för våld vid handläggning av ärenden med relevant anknytning till att kunna identifiera våld. Förbättrad lagstiftning innebär även att den som utsätter barn för att bevittna våld ska kunna lagföras. Handlingen ska anses vara ett särskilt brott och vara straffbar.

Alla kvinnor som protesterar i landet under hashtagen #rättslösa ska veta att vi ser dem och förstår deras frustration. S-kvinnor jobbar hårt för att få till förändring och för att synliggöra strukturerna. Kvinnorättsfrågor måste få lika stor prioritet som gängkriminalitet och skjutningar. Som tidigare lärare ser jag att det är lika viktigt att frågan om mäns våld mot kvinnor lyfts i skolan som vid fritidsaktiviteter, som att den är ständigt närvarande i kommun, riksdag och regering. Först då kan vi nå verklig förändring! Där bär vi som samhälle ett gemensamt ansvar och den kampen fortsätter.

Anna Hedh, distriktsordförande i Kalmar län

Carina Ohlsson, förbundsordförande

Annons
Annons
Annons
Annons