Annons

”Stoppa SVC-styrets slöseri med medborgarnas skatter”

Regionpolitik
Varje förslösad skattekrona är en stöld från medborgarna. För det är just skattemedlen avsedda för medborgarnas sjukvård och vardagsservice, som det nuvarande SVC-styret i Region Kalmar län, trots den bistra ekonomin, fortsätter att slösa med:
Debatt • Publicerad 22 november 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Omfördela pengar från den jättelika icke-vårdnära byråkratin, från övertaliga politiker och för höga arvoden, från kultur med mycket få besökare och lägg istället de pengarna på vårdpersonalen.”Foto: Mats Andersson

Till exempel vräker SVC-styret mångmiljonbelopp av sjukvårdens skattepengar på sådant som höga arvoden till övertaliga regionpolitiker, stora subventioner till teatrar och konstmuseer med mycket få besökare, eller HBTQ-certifiering och utbildning i så kallad “interkulturell kompetens” för läkare och sjuksköterskor.

Samtidigt som många medborgare inte kan få en fast läkare och vår fast anställda vårdpersonal går på knäna, så låter det S-ledda styret en välbetald byråkrati ta allt större del av skattemedlen i anspråk: På femton år har till exempel antalet handläggare i regiondirektörens stab ökat från 35 till 126.

Martin Kirchberg (SD)Foto: Mats Andersson
”Trots att KLT redan blöder, lägger SVC-styret årligen tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar på så kallade förnybara bränslen till bussarna, med minimal miljönytta i förhållande till kostnaden. Samtidigt mobbas de medborgare som måste ta bilen till sjukhuset, med obefintliga milersättningar.”
Martin Kirchberg (SD), regionråd och ledamot i regionstyrelsen.
Annons

Trots ett mer eller mindre odefinierat sparpaket på 200 miljoner för Region Kalmar län, så syns från SVC-styrets sida inte ett spår av att ta tag i den växande byråkratin. Trots att KLT redan blöder, lägger SVC-styret årligen tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar på så kallade förnybara bränslen till bussarna, med minimal miljönytta i förhållande till kostnaden. Samtidigt mobbas de medborgare som måste ta bilen till sjukhuset, med obefintliga milersättningar.

Det är nu absolut nödvändigt att stoppa detta slöseri och rikta om medborgarnas skattepengar tillbaka till det de ska användas till: sjukvård och service för medborgarna. Sverigedemokraterna har bland annat lagt följande förslag i vår budget för Region Kalmar län 2024 med plan 2025-2026:

● Omfördela pengar från den jättelika icke-vårdnära byråkratin, från övertaliga politiker och för höga arvoden, från kultur med mycket få besökare och lägg istället de pengarna på vårdpersonalen, i form av bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. På så sätt förbättrar vi långsiktigt bemanningen både på sjukhusen och på hälsocentralerna och ökar också tillgången till fasta läkare.

● Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och bättre villkor för handledare av sjuksköterske- och läkarstudenter, så att vi kan stärka bemanningen med fast vårdpersonal snabbare.

● Stimulera fler av de 180 sjuksköterskor som nu arbetar som chefer och handläggare, att istället arbeta mer direkt i sjukvården.

● Erbjud anställda i regionen fria självförsvarskurser.

● Ordentliga kostnadsanalyser vid trafikupphandlingar innan man ställer krav på dyra så kallade förnybara bränslen, med försumbar miljönytta mot kostnaden.

● Fri parkering för medborgarna vid bokade besök på sjukhusen.

● Fri vård för alla som utsatts för sexuella övergrepp.

● Snabbare hjälp för barn och unga i psykiatrin.

Annons

● Stärka lokala livsmedelsproducenter genom ökade lokala inköp.

● Stopp för obegränsad skattefinansierad språktolkning, oavsett hur länge man bott i Sverige.

● Stoppa SVC-styrets årliga stöd till islamistiska organisationer, som Ibn Rushd.

Vi är dock inte särskilt hoppfulla om att det S-ledda styret skulle vakna upp och börja ta till sig av våra förslag: S-ledda styren brukar inte se problem komma och inget tyder på att det är annorlunda här i Region Kalmar län.

Vi Sverigedemokrater är beredda att ta det ansvar som det S-ledda styret inte förmår: att åter styra tillbaka medborgarnas skattepengar till medborgarnas behov.

Martin Kirchberg (SD), regionråd och ledamot i regionstyrelsen

Bo Karlsson (SD), ledamot i regionstyrelsen

Petra Gustafsson (SD), ersättare i regionstyrelsen

Claus Zaar (SD), ersättare i regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons