Annons

”Stoppa överfisket och rädda havens liv”

EU-valet
Valet till EU-parlamentet är ett ödesval för haven. EU:s hav hör till de mest utfiskade och förorenade i hela världen, och en ekosystemkollaps hotar inte bara Östersjön och Västerhavet, utan alla EU:s hav.
Debatt • Publicerad 14 maj 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det krävs kraftfull politisk samling för att rädda havens liv. Men inget sådant syns till, tvärtom.”
”Det krävs kraftfull politisk samling för att rädda havens liv. Men inget sådant syns till, tvärtom.”Foto: Scanfoto

Miljöpartiet kräver en havslag för att stoppa EU:s överfiske, och kraftigt öka skyddet av marina områden, däribland Öresund – en biologisk skatt som måste bevaras.

Världens hav befinner sig i kris. Ett överfiske av monumentala mått tömmer haven på fisk. Globalt är 90 procent av alla bestånd antingen överfiskade eller utfiskade. Inom EU ligger en mängd fiskbestånd nära den kritiska gränsen för kollaps, vissa har passerat den. Trots det fortsätter fisket.

Annons

Samtidigt ser uppvärmningen av haven ut att fullständigt spränga alla prognoser, och den ökande halten koldioxid gör också vattnet allt surare och till en allt mer ogästvänlig plats för liv. Överfisket tillsammans med klimatförändringarna ställer oss inför ett ultimatum: Agera – eller förlora havens liv för alltid.

IIsabella Lövin, toppkandidat i Europaparlamentsvalet (MP)
IIsabella Lövin, toppkandidat i Europaparlamentsvalet (MP)Foto: Mattias Mattisson
”EU:s industrifiskare driver en stenhård lobbying riktad mot de politiska beslutsfattarna. Och politikerna lyssnar. Enorma investeringar har gjorts i gigantiska trålare, som i ett enda tråldrag kan fånga mer fisk än vad en småskalig kustnära fiskare förut kunde göra under hela sin livstid.”
Isabella Lövin, toppkandidat i Europaparlamentsvalet (MP)

Samstämmig forskning slår fast att haven kräver blixtsnabba och radikala utsläppsminskningar, och enorma satsningar på att skapa friska, fiskrika hav som klarar pressen från klimatförändringarna bättre. Det krävs kraftfull politisk samling för att rädda havens liv. Men inget sådant syns till, tvärtom.

Den historiska reform av fiskelagstiftningen som antogs i bred enighet för tio år sedan följs inte, och ett flertal rättsprocesser pågår därför riktade mot EU:s ministerråd, varav Miljöpartiet står bakom en.

EU:s industrifiskare driver en stenhård lobbying riktad mot de politiska beslutsfattarna. Och politikerna lyssnar. Enorma investeringar har gjorts i gigantiska trålare, som i ett enda tråldrag kan fånga mer fisk än vad en småskalig kustnära fiskare förut kunde göra under hela sin livstid.

Det behövs ett genomgripande skifte i hur vi förvaltar haven. Miljöpartiet söker mandat för en kraftfull, blå giv för EU:s hav. Den måste innehålla:

1.En havslag för EU. Friska ekosystem i balans måste vara ett överordnat mål för all lagstiftning som påverkar havet. Nu finns många motstridiga mål i olika lagar. En majoritet av EU:s beslut om fisket de senaste tjugo åren har inte följt de vetenskapliga råden för hållbart fiske. En havslag skulle stoppa överfisket och sätta starkare press på länderna runt Östersjön att agera på övergödning, föroreningar och att restaurera förstörda ekosystem.

2.Stopp för skadliga fiskemetoder. Storskalig trålning för fiskmjölsproduktion till djurindustrin var länge förbjudet i Östersjön. Sedan förbudet försvann och de industriella trålarna tagit över, har sill- och strömmingsbestånden minskat radikalt. Hela havet är nu på stadig kurs mot kollaps. Ett omedelbart stopp för industriell trålning är den enda åtgärd som i närtid kan bidra till att vända utvecklingen i Östersjön, och rädda det kustnära fisket.

Bottentrålning är en annan fiskemetod som har förvandlat bottnar som tidigare sjöd av liv, till öknar av lera. Miljöpartiet vill förbjuda bottentrålning i hela EU, med start i skyddade områden, och kräver en övergång till skonsamma fiskeredskap.

3.Kraftigt ökat skydd av marina ekosystem. Både Sverige och EU har skrivit under på FN:s mål om att skydda 30 procent av ekosystemen på land, i sötvatten och i havet. Målet bygger på en vetenskapligt grundad nivå för hur stor yta av intakta ekosystem som krävs för att säkra arternas överlevnad. Skyddade områden är ett effektivt sätt att begränsa aktiviteter som skadar eller försvagar ekosystemen, som storskaligt fiske, skadliga fiskemetoder och omfattande båttrafik.

Skyddet både i Sverige, och i hela EU, behöver öka kraftigt. För svensk del måste ett prioriterat område vara Öresund, vars unika artrikedom är en nationell, biologisk skatt som måste bevaras för framtiden. Miljöpartiet vill att Öresund, i samverkan med Danmark, ska ges ett långsiktigt och starkt skydd.

Annons

Rovdriften i haven göms under ytan, men den påverkar hela vår planet. Torskens kollaps, och strömmingens kritiska tillstånd är ett fruktansvärt underbetyg för hela vårt samhälle. Bättre kan vi. Haven tillhör oss alla.

Isabella Lövin, toppkandidat i Europaparlamentsvalet (MP)

Emma Nohrén, kandidat i Europaparlamentsvalet (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons