Annons

"Stillasittande skapar stora folkhälsoproblem"

Motion
”Vi vet mer och mer om hur viktigt det är att vi rör oss för att må bra, både fysiskt och psykiskt. Men ger vi våra barn och ungdomar bästa tänkbara förutsättningar för rörelse och därmed hälsa? Jag tror tyvärr inte det.”
Debatt • Publicerad 10 februari 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Alla barn ska få goda möjligheter att delta i idrott eller annan föreningsverksamhet.”
"Alla barn ska få goda möjligheter att delta i idrott eller annan föreningsverksamhet.”Foto: ERIK G SVENSSON

Tvärtom ser vi allt mer av stillasittande, som riskerar att skapa stora folkhälsoproblem framöver. Bland elever i mellanstadie- och högstadieåldern skedde en fördubbling av andelen med övervikt eller fetma mellan läsåren 1989/90 och 2017/18. Under samma period femdubblades andelen barn med fetma, enligt organisationen Generation Pep.

Det behövs insatser på tre olika områden, som vart och ett är viktigt.

Annons

# Mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna har föreslagit att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan ska utökas till 700. Vi vill också att tyngdpunkten av timmarna läggs på mellan- och högstadiet, då många barn slutar idrotta på sin fritid. Dessutom måste ämnet bli mindre teoretiskt. Det behövs mer fysisk aktivitet och mindre teori.

# Mer rörelse till och från skolan. Åtta av tio barn har tillgång till en cykel. Men bland dessa barn och ungdomar med tillgång till cykel är det bara knappt var femte som använder den under en genomsnittlig dag. Skolresorna på cykel minskat mycket kraftigt sedan 90-talet. Kristdemokraterna driver en cykelvänlig politik i riksdagen. Men också kommunerna behöver göra cykling till ett verkligt alternativ. Vår ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed har uttryckt det väl: ”Det är inte fler jippon som ’cykelns dag’ som behövs, utan vardagens framkomlighet med trafikplanering på cykelns villkor, sammanhängande cykelstråk och sopsaltning.” Barn som cyklar till skolan får med sig en god vana som kommer att ge dem bättre hälsa. Dessutom får de mer frihet på köpet!

# Mer rörelse på fritiden. Våra idrottsföreningar gör en fantastisk insats för att främja hälsa och gemenskap genom fysisk aktivitet. Men tyvärr minskar föreningsidrottandet i alla åldersgrupper. En anledning till att barn och ungdomar inte idrottar är att det kostar för mycket. Kristdemokraterna vill därför införa ett fritidskort för barn i årskurs 2-9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det svenska föreningslivet. Barn i ekonomisk utsatthet får enligt förslaget större stöd än andra barn. Alla barn ska få goda möjligheter att delta i idrott eller annan föreningsverksamhet.

Politiken varken kan eller bör göra allt för att främja fysisk aktivitet bland barn och unga. Huvudansvaret ligger alltid på föräldrarna. Men vi politiker måste ha modet att se de siffror som pekar åt fel håll och ta fram åtgärder som kan hjälpa föräldrarna att ta sitt ansvar. Jag är stolt över att Kristdemokraterna i praktisk politik främjar mer rörelse och därmed ger barn och ungdomar förutsättningar för bättre hälsa.

Madeleine Rosenqvist (KD), ordförande i Mönsterås Folkhälsoråd.

Annons
Annons
Annons
Annons