Annons

”Stärk den psykiska elevhälsan”

Krisen inom BUP har slagit hårt mot Sveriges barn och ungdomar.
Debatt • Publicerad 10 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ett barn kan få vänta uppåt två år på en diagnos. För barn och ungdomar som lever med psykisk ohälsa kan tiden i väntan på utredning vara oerhört påfrestande. Under tiden blir skolgången och kanske också vänskapsbanden lidande. Många vuxna som fått en diagnos senare i livet vittnar om hur de hade önskat en diagnos tidigt i livet för att kanske få den hjälp och de verktyg som kan ges vid ett konstaterande. Därför vill vi införa ett nationellt flödesprogram och vårdpaket för barn och ungdomar som lever med psykisk ohälsa. Det kan röra sig om ångest, utbrändhet kopplat till sociala medier, självskadebeteende och depressioner. En sammankopplad vårdkedja för barn och ungdomar har prövats i Danmark och statistiken visar att man genom dessa flödespaket har minskat köerna till BUP från 52 till 22 dagar.

Elevhälsan är också en viktig del i att förebygga och motverka psykisk ohälsa i tidig ålder. Vi vill utreda möjligheterna att i ett tidigt skede kunna införa återkommande bedömningar av psykisk och psykosocial hälsa inom grund- och gymnasieskolan. Sverigedemokraterna vill stärka elevhälsan. Vi menar att skolan är en viktig arena för förebyggande insatser och köer till BUP kan motverkas om behandlingskompetens kan finnas tillgänglig på plats i våra skolor.

Annons

Eleverna är redan förtrogna med elevhälsan och behöver inte stå i kö för påbörjade insatser. Skolpersonal med elevkontakt ska genom utbildningsinsatser få en grundläggande förståelse för psykisk ohälsa för att kunna koppla in elevhälsan i ett tidigt skede.

Linda Lindberg (SD), socialpolitisk talesperson

Johnny Svedin (SD), riksdagskandidat och specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad

Annons
Annons
Annons
Annons