Annons

”Stå upp för barnen och landsbygden”

Kommunpolitik i Högsby
I torsdag fick vi vårdnadshavare, samhällsbor och elever i Ruda och Långemåla reda på via sociala medier att Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stänga Lindens förskola i Långemåla och flytta in den till Ruda samt att Tallåsskolans mellanstadium ska bussas upp till Högsby från årkurs 4
Debatt • Publicerad 11 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi hade fel – vi röstade helt enkelt fel. De vi trodde på mest har svikit oss, men det är inte det värsta, de har svikit våra barn.”
”Vi hade fel – vi röstade helt enkelt fel. De vi trodde på mest har svikit oss, men det är inte det värsta, de har svikit våra barn.”Foto: Roger Carlsson

Ett förslag som tänkte mörkas. Ett förslag som togs upp till beslut i kommunstyrelsen redan den 8 maj. Alltså fem dagar efter att förslaget presenterades utan en genomförd och presenterad konsekvensanalys. Ett förslag som skulle beslutas utan att ha lyssnat på barn, vårdnadshavares eller samhällsbors åsikter.

Anledningen till detta är enligt politikerna att det som i ortsmun kallas Gula villan är utdömd.

Annons

I Gula villan bedrivs i dag undervisning samt fritidsverksamhet. Med andra ord skulle man flytta mellanstadiet till Högsby och ge plats till resterande elever i de andra lokalerna.

”Hur man som politiker kan välja att vilja avveckla kommunens största ytterskola. En skola som i dagsläget undervisar i A- form i alla årskurser, en skola med stor behörighet bland lärarna och ett bra elevunderlag i dagsläget.”
Oroliga vårdnadshavare och bybor genom Johanna Ström Friberg.

Att Gula villan är eftersatt och i ett dåligt skick det är vi många som håller med om, men det är inte ett rimligt själ att flytta våra barn upp till Högsby av den anledningen.

Skolan består av ytterligare två byggnader där man utan problem kan få plats med de elever som går på skolan till hösten.

I höst skulle det vara sex årskurser som skulle gå på Tallåsskolan i Ruda då det sedan tidigare är bestämt att årskurs 6 från samtliga ytterskolor ska gå i Högsby. Då skulle man kunna låta årkurserna F-5 gå kvar på Tallåsskolan även till hösten även om Gula villan tas ur bruk. Om man väljer att se möjligheter så finns dem!

Detta förslag ska ske till hösten. Alltså får dessa elever vetskapen om detta cirka en månad innan en efterlängtad skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov, som i dagsläget inte är så efterlängtat av elever i årskurs 4 och 5. Det är många frågor som ställs, många tårar som torkas och mycket rädsla i dessa små oroliga kroppar. Det finns de barnen som inte vill ha något sommarlov längre, som inte vill börja skolan efter sitt sommarlov. Är det okej att behandla barnen så här?

Ökar vi måluppfyllelsen genom att göra större klasser med samma antal lärare som ska tillgodose varje elevs behov och förutsättningar? Eller är det genom mindre grupper där lärare har större chans att tillgodose elevens behov och en skola med familjär känsla som inger trygghet och värme?

För oss känns det som en kupp. Att vi inte ska ha en chans att protestera.

I lördags 6 maj anordnades ett möte i Ruda bygdegård med initiativ av ortsbor. Politiker var inbjudna och fick svara på frågor. Vi fick inga konkreta svar.

Vår känsla just nu är att planen är att ta den behöriga personalen från Tallåsskolan till Högsby för att öka behörigheten i Högsby för att sakta avveckla skolan helt och hållet.

Hur man som politiker kan välja att vilja avveckla kommunens största ytterskola. En skola som i dagsläget undervisar i A- form i alla årskurser, en skola med stor behörighet bland lärarna och ett bra elevunderlag i dagsläget.

Annons

Gällande Lindens förskola så säger de att lokalerna inte håller måttet. Det är en fantastik miljö med fantastiska pedagoger som våra barn har fått tillbringa sina dagar med när vi har arbetat och tjänat pengar. Pengar som vi betalar skatt på och då även kommunskatt.

Är detta vad kommunen ger oss tillbaka? Ett hemlighållet möte där de vill ta ett beslut så snart som möjligt innan det når ut till oss vårdnadshavare så att våra röster inte få höras? Vill vi utveckla den här kommunen? Är detta då det bästa sättet att göra det på? Att svika oss som för ett par månader sedan gick till en vallokal och röstade på det parti som vi trodde skulle gynna oss, våra barn och vår kommun bäst! Vi hade fel – vi röstade helt enkelt fel. De vi trodde på mest har svikit oss, men det är inte det värsta, de har svikit våra barn. Barnen som är vår framtid!!

Vi vägrar ge upp! Vi kämpar för våra barns trygghet!

Gör om, gör rätt!

Oroliga vårdnadshavare och bybor genom Johanna Ström Friberg

Annons
Annons
Annons
Annons