Annons

”Socialdemokraterna stoppar sjuksköterskesatsning”

Regionpolitik
”Moderaternas och Kristdemokraternas enskilt största satsning i budget för Region Kalmar län innebar höjda löner för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor, som genom en stegvis reform innebär 10 000 kronor mer i månadslön fullt genomförd.”
Debatt • Publicerad 2 januari 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Länsunionen saknar en plan för hur bolagsberoendet minska, istället ökas procentmålet för hyrbemanning från 2 procent till 5 procent i budget.”
"Länsunionen saknar en plan för hur bolagsberoendet minska, istället ökas procentmålet för hyrbemanning från 2 procent till 5 procent i budget.”Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Anledningarna är många, två av dem är att göra yrket mer attraktivt så färre går till bemanningsbolag samt bromsa in de skenande kostnaderna för inhyrd vårdpersonal som på tio år ökat från 45 till 250 miljoner kronor årligen.

På budgetfullmäktige röstade tyvärr Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna (Länsunionen) ”nej” till den reformen och därmed blir det inga 10 000 kronor mer i månadslön för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. Hela frågan grämde såklart Länsunionen eftersom de själva inte var i närheten av något liknande förslag.

Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.
Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.Foto: Andreas Yngvesson
”De totala hyrbolagskostnaderna har från 2010 gått från cirka 45 miljoner kronor till att nu skena till nära 250 miljoner kronor i år. Det motsvarar hela skattehöjningen som genomfördes vid årsskiftet.”
Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.
Annons

Faktum är att deras verktygslåda för att råda bot på både hyrberoendet samt att göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare är anmärkningsvärt tunt rustad; ett exempel på deras sänkta ambitionsnivå är att taket för hyrbemanning ökas från 2 till 5 procent.

I brist på egna förslag av denna karaktär väljer Länsunionen att vantolka Moderaternas och Kristdemokraternas lönesatsning, vilken de felaktigt påstår både skulle vara dyrare och omfatta fler än vad som är med sanningen överensstämmande. Pinsamt nog hade Socialdemokraterna under budgetfullmäktige tabbat sig med rejält med underlaget och blandat ihop begreppen särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor med specialistsjuksköterskor.

Trots att Moderaterna och Kristdemokraterna, både i regionens budgetdebatt liksom i efterföljande tidningsartiklar, noggrant klargjort hur satsningen ser ut liksom finansiering för densamma, förmår alltså inte Länsunionen att ta in att reformen ska införas stegvis. De förfasar sig istället över totalsumman som av naturliga skäl är mer 20 miljoner kronor eftersom det ju är beloppet vi satsar i ett första skede. Det kan tyckas något märkligt av främst Socialdemokraterna med tanke på att totalen ändå understiger kostnaderna Region Kalmar län tvingas betala varje år för hyrbemanning, vilket vi med denna reform försöker stävja.

De totala hyrbolagskostnaderna har från 2010 gått från cirka 45 miljoner kronor till att nu skena till nära 250 miljoner kronor i år. Det motsvarar hela skattehöjningen som genomfördes vid årsskiftet. Vad som dessvärre framgår är att Länsunionen saknar en plan för hur bolagsberoendet minska, istället ökas procentmålet för hyrbemanning från 2 procent till 5 procent i budget, vilket är mycket skattepengar - som bättre kunde användas på den egna personalen så de stannar kvar.

Ingemar Stenmark sa en gång ”det är inte lätt att förklara för den som inte begriper”, men vi försöker en sista gång: Moderaterna och Kristdemokraternas satsning är självklart finansierad, det är en stegvis reform och för kommande år lägger vi 20 miljoner kronor för att hedra avtalet med Vårdförbundet som i Region Kalmar län har cirka 1 800 medlemmar varav 25 procent beräknas vara särskilt yrkesskickliga enligt en gängse modell som förekommer i stora delar av region-Sverige. Att denna reform som väl genomförd skulle innebära ett lönelyft om 10 000 kronor mer i månadslön för regionens särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor stressar Länsunionen framgår tydligt.

Flera av våra tidigare förslag från andra år har inledningsvis avslagits, för att sedermera bakas in i Länsunionens budget, så förhoppningsvis blir det aktuellt kommande år. Avslutningsvis är det ändå lite lätt roande att trötta, nöjda, idéfattiga och defensiva Länsunionen anser vår budget så farlig att de måste sprida osanningar om den. Och visst är det anmärkningsvärt att medan Moderaterna och Kristdemokraterna ställs till svars för att vilja genomföra reformer, försöker Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna dölja att de själva har så få att genomföra.

Carl Dahlin (M), vice ordförande

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Kaj Holst (M)

Personalutskottet, Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons