Annons

”Socialdemokraterna missar den stora bilden”

Kommunpolitik i Oskarshamn
I tidningen kan vi läsa om Socialdemokraternas syn på Sverigedemokraternas motion om att införa regler och riktlinjer för externa föreläsare i skolan. Märkligt nog verkar Socialdemokraterna ha fått upp ögonen för att följa lagstiftningen.
Debatt • Publicerad 22 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vårt arbete som oppositionsparti är att fortsätta stå med blåslampan i nacken på Socialdemokraterna och deras stödparti Moderaterna.”
”Vårt arbete som oppositionsparti är att fortsätta stå med blåslampan i nacken på Socialdemokraterna och deras stödparti Moderaterna.”Foto: Roger Carlsson

Det kanske de även skulle tänkt på innan de tog beslut om de olagliga parkeringsavgifterna i staden. Men det är klart att vi ska följa lagen. Det ska vi alla. Därför är det glädjande att se att Socialdemokraterna faktiskt hänvisar till lagen när de ska avslå vår motion.

Men de missar den stora bilden och de lagar som eventuellt redan brutits under Socialdemokratins flagg. Men vi måste börja med bakgrunden till hela historien för att alla ska få hela bilden.

Annons

Bakgrunden var en händelse som utspelade sig i en av våra kommunala grundskolor hösten 2023. Efter att en extern föreläsare hade besökt skolan hörde flera elever och föräldrar av sig till Sverigedemokraterna och berättade att föreläsaren hade pratat extremt ovårdat om sitt sexliv framför eleverna samt försökt att påverka elevernas politiska åskådning på ett negativt och odemokratiskt sätt.

Ted Nyberg (SD), ledamot Bildningsnämnden.
Ted Nyberg (SD), ledamot Bildningsnämnden.Foto: Karin Lagerström
”Att Socialdemokraterna och Moderaterna försöka dribbla bort frågan med teknikaliteter är ett bevis på att vi har rätt i sak. Det finns inget annat än stolthet som hindrar den socialdemokratiska kommunmajoriteten att säga: ”Helt klart har det brustit någonstans och Sverigedemokraterna har rätt, även i denna fråga”.”
Ted Nyberg (SD), ledamot Bildningsnämnden.

Föreläsaren ska även ha gått till direkt attack mot ett invalt parti i kommunfullmäktige. Utöver det fick vårdnadshavarna bara en enda dags förvarning om föreläsningen som deras barn skulle delta i.

Sverigedemokraterna skrev därför en motion där man vill att kommunen tar fram tydliga riktlinjer om vad externa föreläsare får säga och göra inför våra barn samt bättre kommunikation mellan skola och föräldrar. Denna motion har nu avslagits i Bildningsnämnden men kommer att komma upp för diskussion i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraternas intention var att våra barn skulle kunna känna sig trygga i skolan utan att bli utsatta för ovårdade beskrivningar om sexhandlingar och inte bli påtvingade politiska uppfattningar ovanifrån. En positiv bieffekt av Sverigedemokraternas motion skulle också bli att göra det enklare att följa andra lagar som nu kan ha brutits. Men denna bit vill inte Socialdemokraterna och deras stödpartier prata om alls.

Om en extern föreläsare uttalat sig på ett ovårdat sätt om sitt sexliv framför elever och försökt att påverka elevernas politiska uppfattning, kan denne potentiellt ha brutit mot flera lagar och riktlinjer relaterade till skolans verksamhet och barns rättigheter.

Exempelvis så kan denne föreläsare brutit mot Skollagen, Diskrimineringslagstiftningen samt Lagstiftningen om Barns Rättigheter. Skollagen fastställer att skolan ska främja elevernas utveckling mot att bli självständiga och ansvarstagande individer samt att ge dem en utbildning som präglas av respekt för alla människors lika värde och deras egna och andras integritet.

Enligt Diskrimineringslagstiftningen kan föreläsaren gjort sig skyldig till brott om föreläsaren har uttryckt sig på ett sätt som kan uppfattas som diskriminerande, till exempel genom att påverka elevernas politiska åsikter på ett sätt som kränker deras rättigheter eller genom att använda nedlåtande språk om kön eller sexuell läggning.

Om föreläsarens beteende har kränkt elevernas integritet eller på annat sätt stridit mot deras rättigheter som barn, kan detta bryta mot lagstiftningen som skyddar barns rättigheter och välfärd. Således är motionens intentioner mycket goda.

Att Socialdemokraterna och Moderaterna försöka dribbla bort frågan med teknikaliteter är ett bevis på att vi har rätt i sak. Det finns inget annat än stolthet som hindrar den socialdemokratiska kommunmajoriteten att säga: ”Helt klart har det brustit någonstans och Sverigedemokraterna har rätt, även i denna fråga”.

Vårt arbete som oppositionsparti är att fortsätta stå med blåslampan i nacken på Socialdemokraterna och deras stödparti Moderaterna när något är fel i våra verksamheter. Att vi Sverigedemokrater kommer göra vår plikt, när andra inte vill eller kan, det kan ni vara trygga med.

Annons

Ted Nyberg (SD), ledamot Bildningsnämnden

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons