Annons

SMHI levererar kalla fakta

Klimatpolitik
”SMHI är den myndighet som förser alla landets länsstyrelser med statistik och prognoser om framtiden, som sedan länsstyrelserna använder i sitt arbete.”
Publicerad 25 juni 2018
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att majoriteten i Kalmar kommun inte anser att SMHI är en tillförlitlig och trovärdig myndighet är förvånansvärt och beklagligt anser dagens debattör.
Att majoriteten i Kalmar kommun inte anser att SMHI är en tillförlitlig och trovärdig myndighet är förvånansvärt och beklagligt anser dagens debattör.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att försöka föra en seriös och sansad debatt angående havsnivåhöjningar fungerade inte i Kalmar kommunfullmäktige. Socialdemokraten Mattias Adolfson, vänsterpartisten Bertil Dahl och miljöpartisten Max Troendlé förnekade alla fakta och statistik från SMHI. Minst sagt häpnadsväckande. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson kallade mig till och med för klimatförnekare tillsammans med Donald Trump.

Anledningen till debatten i fullmäktige var att jag ställt en interpellation angående om vi har haft ökade havsnivåer i Kalmar och hur Kalmar kommun bedömer framtida havsnivåer. Miljöpartiet har i minst 10-15 interpellationer under mandatperioden lyft klimatfrågan men sällan eller aldrig visat på statistik från SMHI i sina interpellationer utan miljöpartisterna har istället målat upp ett skräckscenario med bland annat havsnivåhöjningar på en meter eller mer redan inom 30 år och både skyfall och torka. Hur nu det går ihop?

Annons

Jag visade på statistik från SMHI:s Öppna data som jag sammanställt till diagram med trendkurvor från SMHI:s mätstationer för havsnivå i Karlskrona (1887-2017) och från Oskarshamn (1961-2017). Vilket inte visar någon havsnivåhöjning under mätperioderna, utan snarare en havsnivåminskning i Oskarshamn med 30-40 mm under mätperioden, vilket beror på den pågående landhöjningen.

Thoralf Alfsson (SD), kandidat till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Thoralf Alfsson (SD), kandidat till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.Foto: Mats Holmertz
”Jag tar mig för pannan och undrar om det verkligen förstått att alla uppgifter jag presenterade hade SMHI som källa.”
”Thoralf Alfsson (SD),”

Detta fick Mattias Adolfson att kalla mig för klimatförnekare trots att han själv tillstått i sitt svar på interpellationen att det inte har hänt något med havsnivåerna i Kalmar det senaste århundradet, annat än de naturliga förändringarna beroende på väder och vind.

När jag sedan visade ett utdrag från SMHI:s rapport "Framtida havsnivåer i Sverige" från 2017 så gick både vänsterpartisten Bertil Dahl och miljöpartisten Max Troendlé i taket. Rapporten visar nämligen enligt IPCC värsta scenario, som betecknas RCP8.5, att havsnivåer endast förväntas stiga 10 cm till 2050 och 45 cm fram till 2100 enligt det värsta scenario som IPCC satt upp. Långt ifrån de 100 cm som Mattias Adolfsson svarat i interpellationen och miljöpartisterna hävdat vid många tillfällen i kommunfullmäktige.

Max Troendlé ansåg att man inte skulle "snöa in sig på SMHI:s rapporter", utan menade att i Donald Trumps USA fanns det bättre och mer seriösa rapporter. Det gick heller inte att använda historiska data för att dra slutsatser om framtiden enligt Max Troendlé. Han underkände därmed Sveriges egen myndighet SMHI som trovärdiga.

Vänsterpartiets kommunalråd Bertil Dahl påstod till och med att SMHI:s statistik var fake news som jag skapat. Jag tar mig för pannan och undrar om det verkligen förstått att alla uppgifter jag presenterade hade SMHI som källa.

SMHI är den myndighet som förser alla landets länsstyrelser med statistik och prognoser om framtiden, som sedan länsstyrelserna använder i sitt arbete. Uppenbarligen anser Miljöpartiet och Vänsterpartiet och faktiskt även Socialdemokraterna i Kalmar att SMHI inte är en tillförlitlig och trovärdig myndighet.

Jag nöjer mig med att konstatera att Max Troendlé och Bertil Dahl tydligen är faktaresistenta. Det vill säga de klarar inte av att ta till sig fakta från SMHI som motsäger deras egna fastmejslade klimatalarmistiska uppfattningar. Att vara faktaresistent är i synnerhet väldigt farligt för en politiker. Det gör att politiker avskärmar sig från verkligheten och medborgarna. Vi har sett 7-klöverns politiker faktaresistens i migrationspolitiken med skrämmande konsekvenser för det svenska samhället och dess medborgare.

Jag hoppas att Kalmar kommunfullmäktige får en ny sammansättning efter valet den 9 september som klarar av att debattera fakta från verkligheten, utan fula påhopp och att fula epitet kastas på politiska motståndare. Kalmars medborgare är värda bättre representanter i kommunfullmäktige.

Thoralf Alfsson (SD), kandidat till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Annons
Annons
Annons
Annons