Annons

"Släpp elen fri för alla hushåll”

Energipolitik
Sverige har en solelboom för villaägare. Antalet villaägare som producerar sin egen el har ökat med 700 procent på fem år. Idag är det 60 000 villahushåll som är med i energiomställningen till ett helt förnybart elsystem.
Debatt • Publicerad 5 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är dags att göra något åt orättvisan som gäller mellan de som äger sina hus och de som bor lägenhet.”
”Det är dags att göra något åt orättvisan som gäller mellan de som äger sina hus och de som bor lägenhet.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men alla som bor i lägenhet väntar fortfarande på sin tur, trots att intresset är lika stort att producera sin egen tillsammans. Vi väntar fortfarande på regeringens utredning som startade 2017 men inte är färdig!

Klimatkrisen kräver nya lösningar för att lösa vårt energibehov och en viktig del är att öppna upp för alla hushåll att producera sitt eget behov av el. Äger du ditt hus och har ett bra tak som är lämpligt för solceller är det enkelt. Sverige har ändrat på en rad lagar de senaste åren för att öppna upp för egenanvändning av solel. Det helt avgörande har varit att jämställa egen förnybar el med andra åtgärder för att spara el. Därför är all vind- och solel för villaägare befriad från energiskatt sedan 2016.

Staffan Larsson, ordförande Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ek föreningar.
Staffan Larsson, ordförande Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ek föreningar.Foto: Henrik Falk
”Vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Vi vet andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Men det måste få ske på lika villkor som för de som bygger på sina egna tak.”
Staffan Larsson, ordförande Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ek föreningar.
Annons

Regeringen tillsatte redan 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion till villaägarna till de som bor i lägenhet, eller av andra anledningar inte kan bygga sol- och vindel på sin egen tomt. I utredningsdirektivet står det: ”En strävan bör vara att ge likartade förutsättningar för produktion av förnybar el oberoende av boendeform”. Hösten 2019 svarade energiminister Anders Ygeman på en fråga i riksdagen om när utredningen skulle vara färdig. Hans svar var att utredningen fortfarande pågick och att han tyckte det var viktigt att skapa förutsättningar för konsumenterna att vara med i energiomställningen, men att han inte kunde föregå utredningen.

Solovindandelsföreningarna är ett nätverk som består av fem andelsföreningar för förnybar el, både sol- och vindkraft. Vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Vi vet andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Men det måste få ske på lika villkor som för de som bygger på sina egna tak.

Sverige har en lång tradition av att lösa gemensamma behov tillsammans i föreningsform. Allt från väg- och vattenföreningar till kooperativa förskolor som drivs av föräldrarna. Vårt mål är att 250 000 hushåll ska egenproducera sin egen förnybara el tillsammans 2025 och därmed kunna ta ansvar att den el de använder är tillverkad på ett hållbart sätt. Det kommer öka takten i energiomställningen och vi har bråttom!

Vårt förslag är att:

# Egenanvänd förnybar el som produceras tillsammans av privatpersoner i en andelsförening ges en skattereduktion precis som villaägare.

# Skattereduktionen får omfatta maximalt 10 000 kilowattimmar per år.

# Skattereduktionen uppgår till samma nivå som energiskatten det vill säga 35 öre per kilowattimme.

I december 2018 antog EU ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Vår bedömning är att en breddad skattereduktion kan genomföras utan problem med EU:s statsstödsregler.

Det är dags att göra något åt orättvisan som gäller mellan de som äger sina hus och de som bor lägenhet.

Staffan Larsson, ordförande Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ek föreningar

Annons

Sverker Ericsson, ordförande Dala Vindkraft ek förening

Stefan Karlsson, ordförande Västanvind ek förening

Christina Hillforth, ordförande Solivind Ek förening

Johan Öhnell, ordförande Telge Energi vind ek förening

Annons
Annons
Annons
Annons