Annons

"Skötseln av öländska naturreservat försämras”

Naturvård
Regeringens vårbudget får allvarligt negativa effekter på naturvården, den biologiska mångfalden och friluftslivet. Politiken visar ringa förståelse för viktiga regionala natur- och miljöåtaganden.
Debatt • Publicerad 3 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För oss som bor och verkar på Öland är det ett välkänt faktum att naturen är en av de viktigaste anledningarna till att människor väljer att besöka vår ö.”
"För oss som bor och verkar på Öland är det ett välkänt faktum att naturen är en av de viktigaste anledningarna till att människor väljer att besöka vår ö.”Foto: Carin von Post

Dessvärre har debatten om nedprioriteringen av naturvården varit ganska lam, för att inte säga obefintlig. För landet som helhet handlar om en minskning med ungefär en och en halv miljard kronor och uppskattningsvis förlorade1000 arbetstillfällen. För Öland innebär det att anslaget för skydd av och åtgärder för värdefull natur reducerats kraftigt. Länsstyrelsens natur- och miljöavdelningar tvingas nu försöka rädda vad som räddas kan, för att så långt möjligt minska skadeeffekterna.

För oss som bor och verkar på Öland är det ett välkänt faktum att naturen är en av de viktigaste anledningarna till att människor väljer att besöka vår ö eller att bosätta sig här. Naturvärdena har skapats av beteshävd och varsamt naturbruk under mer än tusen år. Tack vare naturreservaten och Natura 2000-områden har det varit möjligt att upprätthålla skötseln av det unika kulturlandskapet.

Hornsö ekopark. Jan Herrmann och Jan Brenander.
Hornsö ekopark. Jan Herrmann och Jan Brenander.Foto: Jan Stenqvist
”På Öland går naturturismen hand i hand med traditionell sol-och-bad-turism. Båda bidrar till viktiga arbetstillfällen och inkomster, för Öland kanske hälften av inflödet av pengar. De genomförda och aviserade nedskärningarna av anslaget till skydd för värdefull natur kommer att slå hårt mot många entreprenörer. Risken är uppenbar att landskapet förlorar både mångfald och attraktionskraft.”
Jan Herrmann, ordförande Ölands Naturskyddsförening.
Annons

Men nu hotar bristande underhåll av stigar och leder, kortare öppettider i naturum, uteblivna pengar för Sveriges mest hotade arter, inga åtgärder för pollinatörer och inget mot invasiva främmande arter, inga guidade turer, inga nya lokala naturvårdsprojekt i skogar och gräsmarker (LONA). Dessutom minskar insatserna för att göra skyddade områden tillgängliga för besökare. Underhåll av anläggningar, skyltning, vandringsleder, utsiktsplatser, grillplatser med mera kommer att skäras bort.

Detta skadar inte bara naturen och naturvården. Reservaten skapar också värdefulla intäkter till de båda kommunerna, dels indirekt via besöksnäringen, dels direkt genom främst alla de entreprenörer, och markägare, som anlitas för skötsel och underhåll. Vi som arbetar ideellt med natur och naturvårdsfrågor på Öland vädjar till våra ansvariga politiker att begrunda följande:

1.Öland har exceptionellt höga naturvärden, en stor biologisk mångfald och intressant geologi. Besökare kommer från hela Sverige, och från tätbefolkade delar av Europa, för att få uppleva landskapet. Här finns plats att få ströva i den vackra, öppna och varierande naturen. Dessutom är landskapet ovanligt rikt på kulturhistoriska lämningar med tydliga spår av brukande ända från förhistorisk tid.

2.Vi har ett gemensamt ansvar att förvalta och visa dessa rikedomar, av både etiska och estetiska skäl. En aktiv skötsel krävs för att säkerställa kommande generationers möjligheter till naturupplevelser, men också för att bevara och utveckla de livsnödvändiga ekosystemtjänsterna.

3.På Öland går naturturismen hand i hand med traditionell sol-och-bad-turism. Båda bidrar till viktiga arbetstillfällen och inkomster, för Öland kanske hälften av inflödet av pengar. De genomförda och aviserade nedskärningarna av anslaget till skydd för värdefull natur kommer att slå hårt mot många entreprenörer. Risken är uppenbar att landskapet förlorar både mångfald och attraktionskraft. Detta under en tid där en svag krona banar väg för ökad internationell turism. Det är då oklokt att visa upp ett natur- och kulturlandskap i förfall!

4.Delvis kan resursbristen kanske kompenseras genom omdispositioner i Länsstyrelsens budget. Men även dess ekonomi är ansträngd. En besparing genom osthyvelsprincipen kan leda till att syftet med de skyddade områdena inte kan uppnås. Alternativet kan bli att låta en del naturreservat avvecklas och lämnas åt sitt öde.

Vi hoppas att ni politiker, med stor makt över hur framtiden ska utvecklas, är beredda att ändra er och inför kommande budgetar ta ansvar för naturvården, både på Öland och på fastlandet. Troligen vinner ni mer poäng på det än ni kan ana!

Jan Herrmann, ordförande Ölands Naturskyddsförening

Anders Collin, ordförande Ölands Ornitologiska Förening

Ulla-Britt Andersson, ordförande Ölands Botaniska förening

Annons

Anders Brattström, ordförande Föreningen Sydostentomologerna

Gudrun Borgudd, ordförande Svenska Turistföreningen Öland

Annons
Annons
Annons
Annons