Annons

”Skolchefen i Högsby far med osanning”

Kommunpolitik i Högsby
Skolchefen Marie Lööf far med osanning i Oskarshamnstidningen. Att det inte var mycket protester kring flytten av årskurs 6 har en naturlig förklaring. Barn och vårdnadshavare involverades inte i beslutet innan det fattades
Debatt • Publicerad 12 juli 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det vore klädsamt om skolchefen håller sig till sanningen och inte uppfinner en alternativ sådan.”
”Det vore klädsamt om skolchefen håller sig till sanningen och inte uppfinner en alternativ sådan.”Foto: Erika Wiman Snäll

Det är svårt att yttra sig om man inte har blivit tillfrågad. Att involvera berörda parter i beslut är att man låter de vara med i beslutet och ger dem möjlighet att yttra sig innan beslut. Och att aktivt tillse att berörda parter får information i god tid innan beslut.

Är det så att skolchefen har glömt bort mötet i Fagerhult där hon fick be om ursäkt flera gånger för den bristfälliga hanteringen av årskurs 6? Eller är detta alltjämt ett nytt modus operandi för skolverksamheten i Högsby kommun som majoriteten satt, att inte tala med berörda parter?

Annons

Likaså så stämmer det inte att barn och vårdnadshavare involverades i beslutet kring årskurs 4 och 5 samt förskolan Linden. Menar skolchefen att involveras innebär att man vidtalas efter beslut? Beslutet togs i kommunstyrelsen 8 maj. 16 maj höll man ett möte för att informera om beslutet.

”Högsby kommun har de senaste åtta åren investerat över 160 miljoner kronor på ändamålsenliga lokaler för äldreboenden i Högsby och Fagerhult. Samtidigt är man inte beredd att satsa en enda krona på att säkra ändamålsenliga lokaler på ytterskolorna för våra barn som är kommunens framtid!”
Folkinitiativet genom Lennart Karlsson

Det kallades till mötet bland annat genom att barn fick tala om för sina föräldrar att det skulle hållas. Att utifrån den dåliga uppslutning som var förutsätta att föräldrar är nöjda med beslutet är märkligt. Alla har inte möjlighet att snabbt lägga om scheman för att kunna komma på ett skolmöte på extremt kort varsel. Att det ändå kom så många som det gjorde borde visa på vilken viktig fråga detta är! Det är ju dock bra att skolchefen inte vill lägga ner några skolor - än...

Skolchefens påstående att de barn från Ruda som börjar på Fröviskolan i höst tillsammans med Högsbybarnen, samtliga 114 elever, som det blir i åk 4 och 5 där, får behöriga lärare stämmer heller inte enligt de utdrag från Skolverkets lärar- och förskolelärarregister som folkinitiativet tagit del av.

Vi undrar vad skolchefen baserar sitt påstående på, har hon inte har koll på vilka anställda lärare inom kommunens skolverksamhet som är behöriga, eller vill skolchefen skönmåla lärarbehörigheten på skolan till hösten i en förhoppning att rikta uppmärksamheten bort från den bristfälliga beredningen och beslutsprocessen?

Högsby kommun har de senaste åtta åren investerat över 160 miljoner kronor på ändamålsenliga lokaler för äldreboenden i Högsby och Fagerhult. Samtidigt är man inte beredd att satsa en enda krona på att säkra ändamålsenliga lokaler på ytterskolorna för våra barn som är kommunens framtid!

Titta på grannkommunen och Fliseryd, som är måna om att bevara sina ytterskolor. Titta på skolan där och kommunen som valde att satsa och bygga en ny skola när det visade sig att den gamla var drabbad av mögel. Fliseryd har blivit en inflyttningsort och har ökande elevunderlag!

Skolchefen borde även nämna att det inte finns en laga kraft vunnen dom ännu. Det vore klädsamt om skolchefen håller sig till sanningen och inte uppfinner en alternativ sådan.

Folkinitiativet genom Lennart Karlsson

Annons
Annons
Annons
Annons