Annons

"Skolan ska vara en trygg plats för lärande”

Skolpolitik
”Varje dag går tusentals barn till skolan med oro och ångest. Skolan ska vara en trygg plats för lärande, men så ser verkligheten tyvärr inte ut.”
Debatt • Publicerad 5 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Barn har rätt att växa och utvecklas. Därför har Sverige skolplikt sedan snart 200 år. Då är det också samhällets gemensamma ansvar att säkerställa tryggheten i skolan.”
”Barn har rätt att växa och utvecklas. Därför har Sverige skolplikt sedan snart 200 år. Då är det också samhällets gemensamma ansvar att säkerställa tryggheten i skolan.”Foto: JESSICA GOW / TT

Vi har sett flera exempel de senaste åren på vad som kan hända när skolan inte agerar i tid när elever drabbas av psykisk ohälsa.

Det finns alltjämt fördomar kring psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Vi måste gemensamt skapa förutsättningar för att bryta dessa fördomar, våga diskutera och skapa medvetande om vad psykisk ohälsa innebär. Vad som händer i kroppen, hur man kan se att någon mår dåligt, var man kan vända sig för att få hjälp. Liberalerna var drivande bakom den nu gällande skollagen där elevhälsans roll stärktes.

(L), jämställdhetspolitisk talesperson.
(L), jämställdhetspolitisk talesperson.Foto: Jessica Gow/TT
”Det ska vara lätt att få hjälp om man mår dåligt. Första linjens psykiatri ska utgöra en tydlig väg in i vården så att det är enkelt att veta var man ska vända sig. Oavsett var man söker vården ska man få hjälp att hitta rätt.”
Gulan Avci (L), jämställdhetspolitisk talesperson.
Annons

Det ska vara lätt att få hjälp om man mår dåligt. Första linjens psykiatri ska utgöra en tydlig väg in i vården så att det är enkelt att veta var man ska vända sig. Oavsett var man söker vården ska man få hjälp att hitta rätt. I Region Kalmar län bygger vi nu ut första linjens psykiatri för barn och unga genom barn- och ungdomshälsan, som erbjuder hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Utöver det som görs idag vill Liberalerna:

# att fler får möjlighet att gå utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid). Precis som vid övrig akut sjukdom kan en första hjälp vara avgörande för fortsatt behandling. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

# att Barn- och ungdomspsykiatrin ska vara köfri och mer resurser behöver tillföras och nya arbetssätt prövas för att säkerställa detta.

# att barn ska i skolan utbildas i vad psykisk hälsa är, hur det känns, var man kan söka hjälp och hur man kan hjälpa andra. En metod som provats i ett pilotprojekt i länet är Youth Aware of Mental Health. Vi vill också säkerställa att skolan har tillgång till skolkurator som barnen kan vända sig till.

# stödja varaktigt arbete för hållbar hälsa i skolvardagen genom att införa elevambassadörer. Ambassadörerna ges utbildning i hur de kan stötta sina skolkamrater med metoder för att hantera olika vardagsproblem som annars kan leda till negativ stress, och vilka kontaktvägar som finns ifall mer hjälp behövs.

Barn har rätt att växa och utvecklas. Därför har Sverige skolplikt sedan snart 200 år. Då är det också samhällets gemensamma ansvar att säkerställa tryggheten i skolan. Det är en investering i våra barn och i vår gemensamma framtid. Trygga elever som mår bra når längre.

Gulan Avci (L), jämställdhetspolitisk talesperson

Johanna Wyckman (L), ordförande Liberalerna Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons