Annons

Skogsbruket utarmar skogen och hotar miljömålen

Nu säger även myndigheter som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ifrån:
Sverige kan inte fortsätta med det nuvarande skogsbruket, som bygger på kalhyggen och utarmar skogslandskapet.
Debatt • Publicerad 11 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En timmerbil lastar timmer vid en avverkning i en skog.
En timmerbil lastar timmer vid en avverkning i en skog.Foto: Fredrik Sandberg/TT

I en färsk rapport från Skogsstyrelsen konstaterar man att dagens skogsbruk med omfattande kalhyggen inte når upp till det svenska miljömålet om Levande skogar.

Det intensiva skogsbruk som dominerar gör att många viktiga miljöer i skogslandskapet försvinner eller blir alltmer fragmenterade. Det gör att många skogslevande arter minskar och att populationerna splittras, vilket leder till att de får sämre motståndskraft. Vattendragen i skogarna påverkas negativt och det förekommer att historiska kulturmiljöer förstörs genom vårdslös hantering i skogsbruket.

Annons

Samtidigt kommer en rapport från Naturvårdsverket om att den svenska skogens förmåga att ta upp koldioxid försämrats rejält.

Avverkningen steg till rekordnivåer 2021, och när ett område kalhuggits läcker det koldioxid i 10-20 år istället för att ta upp koldioxid. Det nuvarande höga trycket på avverkningar gjorde att nettoinlagringen av koldioxid i svenska skogar enligt Naturvårdsverket minskade från 30 till 25 miljoner ton förra året.

Förutom att det intensiva skogsbruket förstör naturvården som inte går att återskapa under överskådlig framtid, urholkar det alltså även Sveriges möjligheter att nå våra klimatmål.

Den svenska skogspolitiken går också tvärs emot EUs krav på att mer skog ska få stå kvar längre för att öka upptaget av koldioxid.

Därför behövs kraftfulla åtgärder. Vi behöver snarast se till att fler träd får stå kvar, att vi ökar mängden död ved i skogen och byter industriella kalhyggen mot ett ekologiskt hållbart skogsbruk.

Madeleine Norman (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons