Annons

Skjut fler sälar i vetenskapens namn

Säljakt
”Frågan är dock varför forskning inte tycks spela någon roll när det kommer till förvaltningen av sälar. Regeringen tar inte problemen med den växande sälpopulationen på allvar och gör heller inget för att lösa problemet som blir värre för varje år.”
Publicerad 8 november 2018
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Säljakten i Sverige, i Östersjön, måste intensifieras. Ett sätt för att få jägare att skjuta fler sälar kan, anser dagens debattör, vara att införa en skottpeng på säl. Betalt per skjuten säl.
Säljakten i Sverige, i Östersjön, måste intensifieras. Ett sätt för att få jägare att skjuta fler sälar kan, anser dagens debattör, vara att införa en skottpeng på säl. Betalt per skjuten säl.Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Fisken i Östersjön utsätts konstant för stora påfrestningar. Sälens påverkan på fiskbestånden är ett växande problem som det inte längre går att bortse från. Från att ha varit näst intill utrotad för några decennier sedan ökar antalet sälar och är nu fler än 50 000. Det är en glädjande nyhet, som dock får negativa konsekvenser. Gång på gång varnar forskare för att sälen håller på att tömma Östersjön på fisk och konkurrera ut såväl fritids- som yrkesfiskarna, men regeringen lyfter inte ett finger. Sverige behöver omgående en aktiv sälpolitik som tillåter utökad jakt och som för en gångs skull lyssnar på vetenskapen.

Nyligen kom ministerrådet med Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht överens om 2019 års fiskekvoter för Östersjön. Som alltid är det hårda förhandlingar där ofta oförenliga men legitima intressen står mot varandra. Nästan alla är dock överens om att det varken är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart att fiska mer än forskningen rekommenderar. Diskussionen handlar således om hur stora kvoterna ska vara inom det vetenskapligt baserade intervall som EU-kommissionen föreslår. Att fiskepolitiken utgår från vetenskapen är en av de största förtjänsterna med den nya fiskeripolitiken, som EU antog för några år sedan.

Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.Foto: FREDRIK PERSSON / TT
”Sverige behöver omgående en aktiv sälpolitik som tillåter utökad jakt och som för en gångs skull lyssnar på vetenskapen.”
”Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.”
Annons

Det är bra att politiker lyssnar på forskningen när det handlar om kvoter för yrkesfiskare. Frågan är dock varför forskning inte tycks spela någon roll när det kommer till förvaltningen av sälar. Regeringen tar inte problemen med den växande sälpopulationen på allvar och gör heller inget för att lösa problemet som blir värre för varje år. Forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har i flera år uppmärksammat det hot som sälen utgör mot både fisken och fiskare och deras redskap. Enligt beräkningar från SLU äter enda säl 1,4 ton fisk per år. Det siffran blir än mer problematisk om tar i beaktande att 80 procent av sälens föda utgörs av torsk, som är särskilt utsatt i Östersjön. Mot bakgrund av detta föreslår många forskare utökad jakt på säl.

Därför är det provocerande att regeringen inte uppmärksammar än mindre göra något åt situationen, som slår hårt mot svenska fritids- och yrkesfiskare. Men snart är det för sent och vi måste därför tala klarspråk: vi måste skjuta fler sälar i Sverige. Jag har länge drivit på för flera reformer som skulle underlätta säljakt:

Vi måste ändra reglerna för skyddsjakt, som är alldeles för restriktiva. I dag tillåts skyddsjakt bara om sälen befinner sig inom 200 meter från den plats där fisket bedrivs och om den orsakar skador på fiskeredskap eller tar fångst från redskapen. Området för skyddsjakt behöver utökas.

Skyddsjakten måste utvidgas till att också omfatta fredningsområden. Eftersom fiskarna och sälen konkurrerar om samma fisk bör jakt på säl tillåtas i områden där människor inte får fiska. Annars spelar fredningsområden delvis ut sin roll.

Licensjakt på säl bör bli tillåten. Naturvårdsverket har i en utredning kommit fram till att licensjakt kan tillåtas, utöver skyddsjakten. Regeringen måste se till att Naturvårdsverkets rekommendationer blir verklighet.

Men även om utökad jakt på säl tillåts kvarstår ett problem. Det saknas helt incitamenten att faktiskt jaga säl i dag. Det beror på ett EU-förbud mot handel med sälprodukter, som alla partier förutom Moderaterna röstade för. Det går med andra ord inte att sälja produkterna vidare efter att sälen skjutits. Sverige borde därför, som en forskare vid SLU föreslår, överväga att införa skottpengar på säl.

En utökad säljakt kommer inte att vara ett Alexanderhugg för fisken i Östersjön. Vi måste fortsatt driva på för vetenskapligt baserade och restriktiva fiskekvoter och säkerställa att de andra länderna runt Östersjön håller sig till dessa. Men vi måste arbeta på alla fronter. Med tanke på att vi lyssnar på forskningen när det kommer till fiskekvoter borde vi vara konsekventa och lyssna även när det gäller sälar. I vetenskapens namn borde vi skjuta fler sälar.

Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.

Annons
Annons
Annons
Annons