Annons

"Skapa hospice i Kalmar län”

Alla människors lika värde är något som alla skriver under på. Men att människovärdet är lika absolut och okränkbart även när döden närmar sig ställer också krav på samhället.
Debatt • Publicerad 9 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi kristdemokrater sätter behoven och människovärdet i centrum. Därför vill vi se en utveckling med hospicevård i hela länet”, skriver debattörerna.
”Vi kristdemokrater sätter behoven och människovärdet i centrum. Därför vill vi se en utveckling med hospicevård i hela länet”, skriver debattörerna.Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

En värdig död med en god vård i livets slutskede är ett sätt att leva upp till människovärdesprincipen och förverkliga människans djupaste önskan. Det är också uppenbart att den som har kort tid kvar att leva också är den som har det allra största behovet av vård.

Därför säger vi kristdemokrater att det nu är dags för Kalmar län att få hospiceverksamhet(er). Hospice är en vårdform för vård av människor som befinner sig i slutet av sina liv. Den vård som bedrivs, bygger på värderingar som ser människan som en människa med många olika behov. Det finns behov som inte enbart är fysiska som smärta, illamående och andnöd. Det finns även psykiska, sociala och existentiella behov. Inom hospice finns det kunskap som tar hänsyn till, lyssnar in och agerar i alla dessa behov.

Annons

Den personal som jobbar med hospice har särskilda kunskaper om vård i livets slutskede. De är tränade i samtalskonst, symptomlindring som till exempel smärtlindring med moderna datorpumpar, vilket ökar individens självständighet och trygghet, för att slippa obehagliga symtom.

Alla olika yrkeskategorier jobbar i samspel med varandra, de jobbar som team kring den sjuke och de anhöriga. De har, var och en, sin unika kompetens. De ingår också i ett nätverk av andra kompetenser som kan behövas för att lindra olika besvär, i samarbete mellan kommuner och regionen.

Anhöriga ses som en naturlig del av omvårdnaden. Anhöriga behöver, precis som den som är sjuk, bli sedd, bli lyssnad till och ha någon namngiven person att ställa sina frågor till. Både den sjuke och anhöriga blir inbjudna till samtal som rör det som känns viktigt i livet, både sorgliga saker men också det som kan upplevas glädjande och stärkande, i den svåra livssituation som man ju befinner sig i.

Vad behöver då göras? Först och främst måste denna patientgrupp prioriteras så att medel avsätts för sjuksköterskor inom de kommunala äldreomsorgerna kan fortbilda sig, så att de blir specialistsjuksköterskor i palliativ omvårdnad. Det är egentligen den enda merkostnaden. Om man, som vi kristdemokrater, anser att kunskap är en investering, så borde den prioriteringen inte vara så svår.

Därefter behöver vi ändra lite i strukturerna på befintliga särskilda boenden så att man kan ha en samlad palliativ vård på enheten. Det är en viktig förutsättning för att både kunskap och teamarbetsformer ska kunna utvecklas.

Under coronapandemin talades det mycket om hur eftersatt vården och omsorgen om äldre hade blivit i Sverige. Men lika snabbt som frågan kom upp, lika snabbt har den tyvärr glömts bort. Inför valet verkar somliga partier återigen ha glömt bort de särskilt sköra äldre. I stället görs utspel om olika saker som ska vara gratis, riktade till röststarka grupper. Detta är inte vägen framåt för kvalitativ sjukvård.

Vi kristdemokrater sätter behoven och människovärdet i centrum. Därför vill vi se en utveckling med hospicevård i hela länet, en komplettering och fulländning av den vård som redan bedrivs inom regionen och kommunerna.

Arne Sjöberg (KD), läkare och regionvalskandidat

Tyra Graaf (KD), distriktssköterska och regionvalskandidat

Annons
Annons
Annons
Annons