Annons

”Seniorer har en viktig roll i samhället”

Seniorer
Det blir allt vanligare att seniorer fortsätter att arbeta eller att i större utsträckning engagera sig i föreningar och organisationer. Det är också så att deras tjänster efterfrågas, när arbetsgivare upptäcker att erfarenhet och kunskap saknas på arbetsplatser när man står inför förändringar och utveckling.
Debatt • Publicerad 28 maj 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I dag saknas handfast kunskap om hur förutsättningarna ser ut för gruppen seniorer i arbetslivet.”
”I dag saknas handfast kunskap om hur förutsättningarna ser ut för gruppen seniorer i arbetslivet.”Foto: Pontus Lundahl/TT

I dag bidrar seniorer ekonomiskt till samhället i en allt större utsträckning. Under året 2023 kan det noteras, vilket framgår i tidningen Senioren nr 4 för 2024, att flera seniorer fortsätter att arbeta upp mot 74 års ålder.

Detta är också ett bevis på att seniorers erfarenheter är viktiga bidrag till ett bättre arbetsliv /något som generellt borde värderas och ge seniorer viktigare funktion på arbetsplatser runt om i landet.

Annons

Genom sitt arbete bidrar seniorer med ett icke föraktfullt bidrag till att stärka BNP med 174 miljarder kronor något som är mer än vad hela bilindustrin svarar för. Var femte inbetalad skattekrona kommer i dag från en senior. Detta är väl bevis nog för att seniorers erfarenhet i samhället har stor betydelse, det är något som borde tas tillvara på ett bättre och bredare sätt.

Många seniorer har också stort intresse av att ta till sig och utveckla nya metoder, något som arbetsgivare i större utsträckning borde uppskatta. I stället är det tyvärr så på många platser att det finns regler och inställningar om att äldre inte orkar eller klarar av det nya arbetslivet. När man tar del av det som skrivs i tidningen Senioren nr 4/2024 visar det hur fel dessa inställningar är och man kan på goda grunder misstänka att det i stället finns ett inslag av ålderism, det vill säga ett nedsättande och förringande omdöme av äldre personer.

Det är en trist inställning och det vore bättre att uppskatta och erkänna att de seniorer som i dag önskar fortsätta sitt yrkesliv medverka till ett kunnigt och erfaret arbetsliv.

I dag saknas handfast kunskap om hur förutsättningarna ser ut för gruppen seniorer i arbetslivet. Här behövs utredningar om hur lagar och regler kan utformas för att på det sättet tillgodose även gruppen seniorers medverkan i arbetslivet.

SPF Seniorerna Kalmar län’

Sven-Erik Karlsson, distriktsordförande

Eva-Lena Fungmark, 1:e vice distriktsordförande

Lars Hamrin, 2:e vice distriktsordförande

Annons
Annons
Annons
Annons