Annons

SD: ”Därför yrkade vi på avslag för moskén i Norrliden”

Därför yrkade vi först på återremiss och därefter på avslag angående beslutet om detaljplan för moskén i kommunfullmäktige.
Debatt • Publicerad 19 juni 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En visionsbild över moskén i Norrliden.
En visionsbild över moskén i Norrliden.Foto: Privat

Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige den 17 juni valde vi Sverigedemokrater att i första hand yrka på återremiss av detaljplanen för Berga 10:19 – uppförandet av en moské – och i andra hand att yrka avslag.

Sverigedemokraterna och Kalmaralliansen är helt eniga i att platsen är synnerligen illa vald för exploatering då vi alla anser att den gröna lunga som området utgör är särskilt värd att bevara. Samma inställning hade vi i arbetet med den nya översiktsplanen och det ansåg även Kalmar kommun för cirka 50 år sedan när man tog fram detaljplaner för området som vi idag kallar för Norrliden. Kalmar kommun antog för drygt 10 år sedan därutöver, även då enhälligt, en grönstrukturplan, en plan som ska verka starkt rådgivande i allt detaljplanearbete. Kalmar kommun antog sedan enhälligt även ett friluftsprogram för bara ett par år sedan där området pekas ut som rekreationsområde.

Annons

Det är dock inte enbart på grund av de gröna värdena som vi Sverigedemokrater finner platsen olämplig. Medborgare som bor kring området är starkt kritiska och det gäller även människor boende i Norrliden. Många som vi har talat med är oroliga för att området kommer bli än mer segregerat över tid – inte tvärtom – en segregation som måste motverkas med kloka beslut. Inte ens alla muslimer är eniga. Vi har talat med ett flertal muslimer som inte heller vill se en moské på den platsen. Boende i Norrliden med utländsk bakgrund, men med en annan religionstillhörighet än islam, är också oroliga för utvecklingen.

Vidare är det högst oklart om det antal parkeringsplatser som planeras kommer räcka till vid de större högtiderna. Naivt vill man tro att de kan nyttja koloniområdets parkeringar. Det tror inte vi. Sannolikheten för trafikproblem på grund av olagliga pareringar i området är högst påtaglig.

När så Kalmaralliansen anmälde ett så kallat nämndsinitiativ på senaste sammanträdet i kommunstyrelsen, som går ut på att undersöka om det finns andra platser som är mer lämpliga, såg vi Sverigedemokrater en möjlighet att under måndagens sammanträde yrka på återremiss i avvaktan på resultatet av nämndsinitiativet. Vi menar att det hade varit fullt möjligt då det förekommer tveksamheter i underlaget, främst i remissrundan under samrådet. Viktiga instanser som Länsstyrelsen och Jordbruksverket lämnade sina yttranden trots att de underlag de fick ta ställning till inte var helt korrekta. Det hade räckt med att bara M och KD skulle stödja vårt yrkande för att vi skulle få en återremiss till stånd. Tyvärr fick vi inte med oss Kalmaralliansen.

Vid den avgörande voteringen hjälpte det inte att vi och Kalmaralliansen yrkade på avslag. Majoriteten, tillsammans med Miljöpartiet, kunde enkelt få tillräckligt många röster för att ett bifall skulle bli ett faktum.

Nu har sakägare möjlighet att överklaga måndagens beslut. Vi Sverigedemokrater hoppas att så många som möjligt utnyttjar den möjligheten. Besvärstiden är tre veckor från det att tillkännagivandet (att protokollet innehållande det beslut man vill överklaga har justerats) satts upp på Kalmar kommuns digitala anslagstavla.

För Sverigedemokraterna Kalmar

Petra Gustafsson, gruppledare för fullmäktigegruppen

Staffan Gundberg, ledamot i fullmäktige

Micael Foghagen, ledamot i fullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons