Annons

"Säkra det öländska jordbrukets framtid”

Jordbruk
”Det öländska jordbruket är viktigt för både människor och miljö. Det är en av våra största näringar som försörjer många.”
Debatt • Publicerad 6 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det krävs omfattande åtgärder för att rädda de öländska jordbrukarnas framtid.”
"Det krävs omfattande åtgärder för att rädda de öländska jordbrukarnas framtid.”Foto: Johanna Eriksson

De senaste årens kriser har visat vikten av en nära livsmedels-försörjning som inte är beroende av import. Närproduktion innebär också betydligt mindre koldioxidutsläpp. Utöver själva produkten bidrar ett levande jordbruk med naturbeten till biologisk mångfald och det karaktäristiska odlingslandskap vi lever i.

Det är också kulturlandskapet som besöksnäringen lever av och som gör att många väljer att flytta hit. Men i dagens läge med enormt ökade kostnader för drivmedel, elektricitet och foder har många jordbruk svårt att överleva och allt fler bönder ger upp.

Annons

Det krävs omfattande åtgärder för att rädda de öländska jordbrukarnas framtid. Vi vill att det ska vara möjligt att fortsätta driva eller återupprätta nedlagda mindre enheter och vill snarast utreda vilka åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för det på Öland.

Marie Sundquist, nummer 5 på Vänsterpartiet Borgholms kommunfullmäktigelista.

Annons
Annons
Annons
Annons