Annons

"Så vill vi fortsätta föra Kalmar framåt!”

Kommunpolitik i Kalmar
”Kalmar har stora framgångar bakom sig. Men de största utmaningarna ligger framför oss. Under en rad år har kommunen vuxit med fler invånare, jobb, bostäder och investeringar. Vi vill fortsatt framåt men samtidigt ska Kalmar växa utan att knaka.”
Debatt • Publicerad 6 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi vill med kraft leda utvecklingen mot en grön hållbar framtid – utan att undergräva människors privatekonomi eller hämma den ekonomiska utvecklingen.”
"Vi vill med kraft leda utvecklingen mot en grön hållbar framtid – utan att undergräva människors privatekonomi eller hämma den ekonomiska utvecklingen.”Foto: Arkivbild

Vi vill genom aktiva insatser öka tryggheten i hela kommunen. Här har vi gjort stora satsningar de senaste åren. Vi tvekar inte att göra mer. Det handlar om att vara hård mot kriminalitet men också möta dess orsaker.

Vi vill öka resurserna till barnens skola och de äldres omsorg – utan att äventyra en stark kommunal ekonomi.

Annons

Vi vill med kraft leda utvecklingen mot en grön hållbar framtid – utan att undergräva människors privatekonomi eller hämma den ekonomiska utvecklingen.

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.Foto: Johanna Eriksson, Johanna Eriksson
”Starka finanser har senaste åren inneburit att det inte har behövts besparingar i vård, skola och omsorg. Vi har investerat för 3,1 miljarder utan att låna. 1,1 miljard har avsatts på ett särskilt generationskonto. Ett modernt politiskt ledarskap tänker mer på nästa generation än på nästa val.”
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi vill fortsätta bygga bra bostäder och investera i effektiva trafiklösningar – utan att förstöra värdefulla grönområden eller riskera viktiga kulturhistoriska miljöer.

Vi vill erbjuda ett erfaret, samarbetsinriktat och lyhört ledarskap – utan att förfalla till handlingsförlamning eller lättsinne när viktiga beslut ska fattas.

Det är med detta anslag inför mandatperioden 2022–2026 som vi socialdemokrater ber om väljarnas förtroende att få fortsätta leda Kalmar.

Grunden för en god välfärd är en sund kommunal ekonomi. Starka finanser har senaste åren inneburit att det inte har behövts besparingar i vård, skola och omsorg. Vi har investerat för 3,1 miljarder utan att låna. 1,1 miljard har avsatts på ett särskilt generationskonto. Ett modernt politiskt ledarskap tänker mer på nästa generation än på nästa val.

Vi befinner oss på randen till en lågkonjunktur, ökade räntor och dyrare el. Lägg därtill ett krig i vårt närområde. Allt detta skapar osäkerhet. Jag vågar mot denna bakgrund inte utlova allt till alla. Det går inte att utlova stora satsningar och samtidigt utlova sänkt skatt. Det är inte trovärdigt. De vallöften man ställer ut ska man också kunna hålla.

I Kalmar har vi ändå väldigt mycket som ska genomföras den kommande mandatperioden.

Tryggheten är prioriterad men också klimatomställningen och målet att skolan och äldreomsorgen ska ha fortsatt hög kvalité. Under tre år har vi Kalmar gått till final i Årets Superkommun. Vi har blivit Årets Miljöbästa kommun och vi har blivit Årets Landsbygdskommun. När Kalmarborna betygsätter kommunen i SCBs medborgarundersökning så får Kalmar högst betyg i landet.

Nu ska vi vidare. Vi ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal, en ny skola i Snurrom. Skolan och förskolan i Ljungbyholm ska byggas ut.

I dagarna är det spadtag för det nya Kretsloppsverket som kraftigt minskar utsläppen av kväve och fosfor till Kalmarsund. Under mandatperioden byggs ett nytt häkte och en ny anstalt med flera hundra nya jobb. Uppbyggnaden av juridiska utbildningar vid Linnéuniversitet tar form, nya Folkets park ska byggas som mötesplats för föreningslivet och ett Kulturcentrum ska färdigställas.

Annons

För att möta näringslivets behov av expansion har över 100 hektar mark köpts in, det planläggs nu. Vi kommer arbeta stenhårt för att Kalmar-regionen blir en viktig plats när försvaret rustas upp. En framställan om ett luftvärns-regemente är inskickad.

Vi kan erbjuda ett ledarskap som sätter fokus på att Kalmar ska fortsätta framåt. Vi gör det i ett mycket konstruktivt samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet.

I vårt gemensamma Kalmar tar vi med oss det bästa av det gamla in i det nya. Här arbetar vi med att utveckla hela kommunen – inte bara stadens centrala delar.

Vi vill fortsätta utveckla Kalmar genom samarbete – i politiken, på arbetsmarknaden, med näringslivet, organisationer och föreningar, med andra kommuner och regionen.

Med ordning och ansvar kan vi tillsammans skapa ett Kalmar som präglas av trygghet, utveckling och framtidstro.

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons