Annons

Så ska länet utecklas

De vikande befolkningssiffrorna hotar Kalmar läns konkurrenskraft. Men utvecklingen går att påverka. I länets regionala utvecklingsstrategi pekar vi ut åtgärder för att stärka utvecklingen i länet, några av dem presenteras nedan.
Debatt • Publicerad 28 mars 2012
Så ska Kalmar län bli en konkurrenskraftig region. Det är temat när ledningen för regionförbundet i dag målar upp sin framtidsvision på debatt. Foto: Mats Holmertz
Så ska Kalmar län bli en konkurrenskraftig region. Det är temat när ledningen för regionförbundet i dag målar upp sin framtidsvision på debatt. Foto: Mats HolmertzFoto: Mats Holmertz

Vi ska satsa på vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser i länet. Målsättningen är att antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två, där norra delen av länet knyts till Linköpingsregionen och södra delen av länet knyts till sydöstra Sverige. Vi ska också satsa på effektiva och sammanlänkade transportsystem. För åren 2010–2021 finns pengar avsatta för länets vägar och järnvägar i en nationell och regional transportplan.

I den regionala plan som länet själv beslutar över har regeringen avsatt 793 miljoner, ett belopp som är för litet. Satsningar på väg E22, Tjustbanan, Kust till kustbanan och Stångådalsbanan är regeringens ansvar men för att snabbare kunna genomföra de satsningar som behövs går länet in och samfinansierar i så stor utsträckning vi kan.

Annons

Vi ska utveckla IT-infrastrukturen samt kompetensen kring IT i länet så att fler företag kan dra nytta av den utveckling som sker inom exempelvis e-handel, telemarketing och e-logistik. Målsättningen är att alla i länet ska ha 100 Mbit/s bredband senast 2020.

Näringslivet i Kalmar län har en stor export- och internationaliseringspotential, inte minst mot Östersjöregionen. Vi ska öka kunskapen om exportmarknader samt ge tillgång till nätverk och stödfunktioner som kan hjälpa företag att hitta nya marknader. Här är besöksnäringen prioriterad.

Satsningar ska göras på att öka kunskapsinnehållet i länets företag. Här har universitet och forskningsinstitut en nyckelroll. Vi ska skapa ett tätare samarbete mellan högre utbildning och näringslivet för att sprida kunskap. Vi ska också skapa fler innovationsstimulerande miljöer. Via exempelvis konsultcheckar, ska vi utveckla företag inom ledning och styrning, produktutveckling och FoU, design, marknadsföring och marknadsexpansion, kapitalförsörjning och kompetensutveckling.

Vi ska nyttja alla resurser i länet för att möta generationsväxlingen på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen inom näringslivet. Särskilt viktiga målgrupper är utlandsfödda, ungdomar samt kvinnor. Här kommer satsningar att göras på ökad arbetskraftsinvandring och bättre integration av utlandsfödda. Bland våra ungdomar ska vi skapa ett brett och varierat utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som är anpassat efter arbetsmarknadens behov, skapa fler praktikplatser, traineeplatser och sommarjobb men också att satsa på ungt entreprenörskap.

Vi ska ge möjlighet för alla i länet att ta del av kultur. Här ska vi stödja nya kulturformer, nya mötesplatser men också bli bättre på att nyttja de kulturinstitutioner och kulturorganisation vi har i länet på ett bättre sätt.

Vi ska satsa på ökad attraktivitet. Vår förmåga att locka hit människor med nya erfarenheter och kompetens är centralt för tillväxt och förnyelse. Forskning visar att det är platser där kreativa människor väljer att bo och arbeta som förutsättningarna för förnyelse är som störst. En sådan plats präglas av mångfald, goda kommunikationer, ett varierande utbud av arbete, en attraktiv fysisk miljö och ett bra kulturellt utbud. Målsättningen är en ökning av befolkningen i hälften av länets kommuner till 2015.

Vi ska ha fortsätta arbetet med att bli en fossilbränslefri region 2030. Viktiga delar i detta är att bland annat att konvertera från fossil- till förnybar energi, utveckling av förnyelsebara råvaror och energieffektiv miljöteknik kopplat till bland annat länets jord- och skogsbruk.

Ett gränsöverskridande samarbete med våra grannlän nödvändigt. Det ger bättre förutsättningar för näringslivet, arbetsmarknaden, forskning och utbildning, handel och kultur. Här är EU en viktig arena. I dag samarbetar vi bland annat med Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län genom ett gemensamt Europakontor i Bryssel och inom frågor som rör infrastruktur och transport, klimat, energi, miljö, IT och kompetensförsörjning.

Vi har många kärnkompetenser och starka varumärken som ger konkurrensfördelar, till exempel inom energi- och miljöteknik, glas, besöksnäring, plast, areella näringarna och den verkstads-, metall- och träbearbetande industrin. Länet har många småföretag, något som minskar sårbarheten och skapar en grogrund för växande företag.

Vi ligger långt framme inom klimat- och energifrågor. 67 procent av energiproduktionen i Kalmar län är fossilbränslefri i?dag, vilket är unikt i världen. Vi har Linnéuniversitetet, som bedriver utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag.

Annons

Vi har en hälso- och sjukvård i nationell toppklass med målsättningen att landstinget i Kalmar län år 2014 ska ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Nu handlar det om att gå från ord till handling och att samverka mellan politiskt styrda organisationer, näringslivet och universitetet för att lyckas vända de vikande befolkningssiffrorna.

Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en stark utveckling av Kalmar län.

Harald Hjalmarsson (M), ordförande för regionförbundet i Kalmar län

Håkan Brynielsson, regiondirektör

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons