Annons

"Så kan Sydostregionen växa sig stark”

Regional utveckling
För en tids sedan tog vi, några företagare, initiativ till att starta Business Sydost. Ett nätverk för nya affärer och tillväxt genom nätverksträffar och arrangemang av stora mötesplatser.
Debatt • Publicerad 10 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi tror att tiden nu är mogen att låta det teknikintensiva BTH bli en del av Linnéuniversitet.”
"Vi tror att tiden nu är mogen att låta det teknikintensiva BTH bli en del av Linnéuniversitet.”Foto: Agnes Aronsson

Den första mötesplatsen genomfördes i Brinova Arena, Karlskrona och nu i maj väntar en ny – där vi konstaterar ett växande intresse i Hatstore Arena i Kalmar.

Syftet är att bygga nätverk och skapa förutsättningar för flera affärer mellan företag i Kalmar, Karlskrona och Torsås. Allt med mål målet att stärka regionen, så sydöstra Sverige kan växa och utvecklas. Vi har och känner starkt stöd från kommunerna; Torsås, Kalmar och Karlskrona.

Annons

Vi har dragit viktiga erfarenheter under tiden vi arbetat med Business Sydost. Fortfarande spelar den gamla landsgränsen en nästan obegripligt stor roll. Samarbetet mellan företag i området är ganska litet och det finns mycket outforskade tankar och planer för att bygga samarbete mellan företag i sydöstra Sverige. Samtidigt skapar det en stor potential för just tillväxt.

”Vår region har en potential att utvecklas till en stark tillväxtnod med många framgångsrika företag och därmed välmående kommuner. Men vi tror att det behövs flera omtag för att stärka utvecklingen.”
Peter Adaktusson, Adak&Co AB

SCB´s senaste befolkningssiffror visar att kommunerna i sydost ökar med tillsammans 600 personer, beroende av att Kalmar ökar sin befolkning, både Torsås och Karlskrona minskar. Ökningen är dock ungefär hälften av vad Växjö växer ensamt. Detta är en utveckling som borde bekymra många av oss som bor i sydost.

Vår region har en potential att utvecklas till en stark tillväxtnod med många framgångsrika företag och därmed välmående kommuner. Men vi tror att det behövs flera omtag för att stärka utvecklingen.

Vi presenterar därför några av de punkter – ingen komplett lista - som vi tror kommer att stärka regionen.

# Slå samman Linnéuniversitetet och BTH.

En gammal diskussion där BTH tackade nej till att bli en del av Linnéuniversitetet. Vi tror att tiden nu är mogen att låta det teknikintensiva BTH bli en del av Linnéuniversitet. Inte minsta har utvecklingen Kalmar visat hur framgångsrikt ett sådant samarbete kan bli.

# Bilda en gemensam flygplatsorganisation i Sydost.

I omgångar har en storflygplats i Emmaboda diskuterats. Vi tror inte att det är seriöst att väcka liv i den diskussionen igen, investeringen skulle bli alldeles för stor. Nu diskuteras i stället att Swedavia skulle lämna Ronneby Airport för att istället inlemma Kalmar i Swedavia-systemet. Vi tror att man i stället för att förlita sig på statliga system borde skapa en gemensam drift- och marknadsorganisation mellan Ronneby och Kalmars flygplatser.

#Bygg färdig E 22:an förbifart Bergkvara, nu

E 22:an byggs nu om mellan Lösen och Jämjö. Det är bra och kommer att korta transporttiderna rejält. Redan innan har ombyggnation gjorts i Kalmar. Nu återstår främst förbifarten vid Bergkvara. Den har som tidigast byggstart 2028. Den bör tidigareläggas och här bör kommunerna/regionerna överväga finansieringslösningar som gör en tidigareläggning möjlig.

Annons

# Bygg ut ett pendlarsystem mellan Kalmar, Torsås och Karlskrona

Redan nu finns en början till att kunna busspendla mellan orterna. När E 22:an nu kan byggas om så måste detta system utvecklas. Snabbare resetider, bättre tidtabell, bekväma bussar. Som dessutom är klimatsmart.

# Samverka kring evenemang i sydost

Kalmar har sedan länge satsat på att utveckla destinationen och särskilt kring evenemang och möten. Det finns en stark tradition med bland annat Ironman Kalmar, som är en bra publikdragare och som stärker regionens attraktionskraft. Vi föreslår att gemensamt i sydost söka en kommande SM-vecka. Det skulle sätta sydostsamarbetet på kartan och öka affärerna mellan företagen i regionen.

Detta är några av de förslag och idéer som vi fångat i vårt arbete med utveckla sydostregionen. Kom gärna med fler förslag och fler idéer.

Grundare Business Sydost AB

Peter Adaktusson, Adak&Co AB

Ulf Duner, Tryckcentrum AB

Mats Johansson, Evolos AB

John Olsson, Compani 56 AB

Annons

Jens Harrysson, Pa Redigt AB

Eric Fransson, Mindpiece AB

Roger Lund, Bergåsa Ljus&Ljud AB

Projektledare: Maria Nilsson och Patric Nilsson, Idrott är livet AB

Annons
Annons
Annons
Annons