Annons

"Rösta på Socialdemokraterna i regionvalet”

Regionpolitik
”Nu dröjer det inte länge innan vallokalerna stänger. Region Kalmar län står inför ett vägskäl och det är du som avgör riktningen. En röst på Socialdemokraterna är en röst på ett styre som tar ansvar och ser till att Sveriges nöjdaste patienter fortsatt finns i Kalmar län.”
Debatt • Publicerad 9 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regionråden Peter Wretlund, Angelica Katsanidou och Mattias Adolfson hoppas att väljarna ger dem förtroendet att leda regionen i ytterligare fyra år.
Regionråden Peter Wretlund, Angelica Katsanidou och Mattias Adolfson hoppas att väljarna ger dem förtroendet att leda regionen i ytterligare fyra år.Foto: Mats Andersson

Ordning och reda i ekonomin är en grundbult för oss socialdemokrater. Därför har vi kunnat genomföra miljardinvesteringar i vården helt utan externa lån. Får vi fyra nya år och fortsatt förtroende kommer vi fortsätta att investera i framtidens hälso- och sjukvård i hela länet. Det rör sig om satsningar på länets tre sjukhus, nya och befintliga hälsocentraler, psykiatrin samt barn- och ungdomshälsan.

Vi har en tydlig vision för hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut i Kalmar län. Grunden i den visionen är en ökad tillgänglighet. Det ska vara enkelt för alla att komma i kontakt med vården och få ett gott bemötande. Vi vill att alla ska erbjudas en fast namngiven läkarkontakt med direktnummer.

Annons

I Region Kalmar län ska du alltid ska kunna nå din läkare när du behöver. Vi vill se fler digitala lösningar. Inte för sakens skull utan för att det ska underlätta för dig som patient. Vi vill att vården ska vara köfri och att du ska kunna få en tid direkt i handen för behandling, utredning eller operation.

De som har arbetat ett helt yrkesliv, eller som ännu arbetar, och byggt vårt land har rätt till en trygg ålderdom. Vi kommer slopa patientavgifterna för alla 65 år och äldre. Plånboken ska aldrig avgöra om du söker vård eller inte, särskilt inte som äldre då vårdbehovet blir större.

Sjukvårdens medarbetare ska få bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner. Vi ska satsa minst 100 miljoner kronor för att uppnå det. Arbetet med att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och att specialistutbilda undersköterskor och sjuksköterskor ska stärkas. Dessutom ska arbetsskor erbjudas till alla som arbetar i sjukvården.

Barn och unga i vårt län ska vara friska och välmående. Därför ska vi samarbeta med kommuner och föreningsliv så alla barn kan ha en aktiv vardag och en god barndom. Barn och ungdomshälsan ska fungera som en väg in i vården och ska breddas och utvecklas. Barn och ungdomspsykiatrins köer ska minska och vi ska varje dag arbeta för en köfri vård.

Vi kommer fortsätta satsa på sjukvården och att fler ska komma i arbete. Det sätter vi före skattesänkningar och privatiseringar. Rösta på Socialdemokraterna för stabilitet och för att du, precis som vi vill ha:

# Ordning och reda i regionens ekonomi

# Ökad tillgänglighet i vården för en köfri vård

# 100 miljoner i satsningar på löner och arbetsvillkor för sjukvårdens medarbetare

# Slopade patientavgifter för alla över 65 år

# Stärkta insatser för barn och ungas hälsa i hela länet

Annons

# Etableringscenter och landsbygdsutveckling

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande.

Mattias Adolfson (S), Regionråd

Yvonne Hagberg (S), Regionråd

Peter Wretlund (S), Regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons