Annons

"Riv inte ut den småskaliga vattenkraften”

Energipolitik
”Det ryska anfallskriget i Ukraina har visat hur viktigt det är att ha beredskap och minska sin sårbarhet. När det kommer till elproduktionen går svenska myndigheter tyvärr åt motsatt håll och Centerpartiet drar nu i handbromsen i riksdagen.”
Debatt • Publicerad 2 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi ska inte riva ut stor mängd vattenkraft som kan användas både för att sänka elpriserna och för att stärka vår krisberedskap.”
"Vi ska inte riva ut stor mängd vattenkraft som kan användas både för att sänka elpriserna och för att stärka vår krisberedskap.”Foto: Tomas Karlsson

Vi ska inte riva ut stor mängd vattenkraft som kan användas både för att sänka elpriserna och för att stärka vår krisberedskap.

Under de kommande 20 åren ska all svensk vattenkraft få nya miljötillstånd där vattenkraftselen kombineras med kloka miljöåtgärder. Det är välkommet och nödvändigt. Det har också skett en tydlig politisk avvägning där en viss mängd (1,5TWh) el får nyttjas för att åstadkomma största möjliga miljönytta. Att inte gå över den nivån är viktigt för att inte äventyra vattenkraftens möjlighet att bidra till elsystemet. Tvärt om ska lagstiftningen också göra det möjligt att öka reglerbidraget, helt enkelt att producera mer när det behövs som mest.

Stihna Johansson Evertsson (C)
Stihna Johansson Evertsson (C)Foto: Alfred Larsson
”Med de höga elpriser vi har i södra Sverige har vi inte råd att förlora en enda kilowattimme el. Att regeringen, understödda av Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är beredda att riva ut en stor mängd småskalig vattenkraft är förvånande.”
Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat i Kalmar län
Annons

Tyvärr arbetar vattenmyndigheterna åt motsatt håll. De åtgärdsplaner som tagits fram räknar med mångdubbelt större elförluster och konsekvenserna riskerar bli att många kraftverk helt enkelt tvingas riva ut, eftersom kostnaderna att köra vidare med väsentligt mindre mängd el blir ohållbara.

Centerpartiet har redan i höstas varnat för situationen och har i riksdagen drivit fram beslut att regeringen ska överpröva åtgärdsplanerna. Trots detta har regeringen ännu inte genomfört översynen och domstolsprövningarna påbörjats. Det är helt ohållbart. Därför har vi nu tagit ytterligare initiativ och riksdagen har nu fattat beslut om att regeringen ska skjuta upp framtida prövningar tills dess att bristerna i lagstiftningen och åtgärdsplanerna rättats till.

Med de höga elpriser vi har i södra Sverige har vi inte råd att förlora en enda kilowattimme el. Att regeringen, understödda av Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är beredda att riva ut en stor mängd småskalig vattenkraft är förvånande. De må stå för en liten mängd el under året, men under den kallaste vinterdagen, då priserna är som högst, står de för en betydande andel producerad el. Utan den skulle priserna skena ytterligare.

I Kalmar län finns 32 småskaliga vattenkraftverk som tillsammans har en normalproduktion på 77,7 GWh, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för nästan 4 000 ”normalvillor”. Flera av dessa riskerar att försvinna med myndigheternas nuvarande inställning. Kalmar län har fantastiska förutsättningar för att vara med och ta ledartröjan i omställningen till fossilfri- och förnyelsebar energiförsörjning där den småskaliga vattenkraften är en viktig del, men då kan inte myndigheterna fortsätta att motarbeta länet.

Vi kommer fortsätta kämpa för den svenska vattenkraften. Vattenkraften är kronjuvelen i det svenska elsystemet, den är för viktig för att slumpas bort. Nu förväntar vi oss att regeringen följer riksdagens beslut och agerar skyndsamt för att inte mer ska förloras.

Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat i Kalmar län

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås

Johan Åhlund (C), riksdagskandidat i Kalmar län

Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons